Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
verbrandt de diamant zoowel als de kolen en het lampzwart, en allen geven de.
;&elfde stof, allen zuivere koolstof!
Toepassingen.
In warme landen laat men het zeewater in daartoe gemaakte ondiepe putten
vloeijen; het water verdampt, en het zout blijft achter.
Tegenwoordig stelt men voorwerpen, van ijzerdraad gevlochten, aan de wer-
king bloot van water, waarin aluin is opgelost, en verkrijgt daardoor een zeer
fraai zamenstel, als van glas.
Sedert eenigen tijd gebruikt men stalen platen, om er figuren op te graveren
en over te drukken, zij vervangen de koperen.
De gla/.enmaker gebruikt een klein stukje diamant, in ijzer of hout gezet, ten
einde daarmede het glas te snijden.
De glastranen of druppels gesmolten glas, die in koud water gevallen en daar-
door plotseling verkoeld zijn, vallen als stof ineen, zoodra men er een klein ge-
deelte afbreekt.
De glazen voorwerpen worden nog eenmaal gegloeid, wanneer zij te spoedig
na de zamenstelling verkoeld zijn.
Het is niet goed, messen of scharen in het vuur te houden.
Zink laat zich het best verwerken, wanneer het de hitte van kokend water
heeft.
Het touw en de darmsnaren leveren een zeer geschikt middel op, om iets sterk
zamen te binden.
Van zijde en vlas weeft men zeer sterke stoffen.
TWAALFDE LES.
Aantrekking tusschen de atomen van gelijksoortige en on-
gelijksoortige stoffen. Aantrekking der llaarbnizeu.
Twee glad gepolijste koperen schijven, met ringen in het midden, op elkander
gelegd wordende, zullen blijken sterk aan elkander te kleven, wanneer meu ze
vaneen wil trekken. De aantrekking is niet zoo sterk als bij de koperdee-
len onderling; want hoe glad het koper ook zij, het is toch vol i)oriün, en de
stofdeeltjes of de atomen, waartusschen die aantrekking natuurlijk alleen be-
staan kan, kunnen derhalve niet digt genoeg bij elkander komen. Neemt men
iets, om die oneffenheden te viülen, bij vüorl)eeld, een paar druppels kaai'svet,
en strykt die over de o])pervl'akte der platen, dan zal de aantrekking veel sterker
zijn.
Hetzelfde verschijnsel doet zich op met twee stukken glad geslepen glas.