Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
5o4
Fig. 327.

het midden der staaf en strijke nu naar het
tegenovergestelde einde. Men bemerkt onge-
twijfeld, dat het met de noordpool des mag-
neets bestrekene einde zuidpool wordt, ter-
wijl dat, hetwelk met de zuidpool is in aan-
raking geweest, tot noordpool wordt gemaakt.
Het is zeer voordeelig gedurende de be-
werking de beide uiteinden der staaf n x op
de tegenovergestelde polen van twee magne-
ten te leggen; ook kan men, in plaats van elk
der helften van de staaf na elkander met een der polen van den magneet te be-
strijken, twee magneten te gelijk aanwenden. In dat geval neemt men den eenen
magneet in de regter-, den anderen in de linkerhand, zet hen met tegenover-
gestelde polen op het midden der staaf, strijkt vervolgens beiden gelijk van
elkander af naar een der einden van de staaf, en ligt hen, als zij daar gelijk-
tijdig zijn aangekomen, op, plaatst ze op nieuw in het midden en herhaalt alzoo
dezelfde bewerking. Het is bij deze wijze van magnetiseren nuttig, om de beide
magneten schuin op de staaf te plaatsen, zoodat zij met deze eenen hoek van 15
tot 20 graden maken. Deze laatste handelwijze is door fig. 328 duidelijk gemaakt:
hierin stellen N Z en
Fiq. 328. . ... ,
^ nr de strijkende mag-
neten voor, n' en r"
de tegenovergestelde
(>olen van twee mag-
neten, waarop de staaf
n z ligt, en a een stuk
hout, doorhetwelk aan
de staaf hetdoorbuigen
wordt belet. Gij weet waarom men de beide laatstgenoemde bewerkingen den
enkelen streek noemt.
De dubbele streek past men insgelijks op regte staven toe en volgt hierbij twee
manieren; de eerste is deze: men legt de te magnetiseren staaf n' z\ (zie fig. 329)
even als in de voor-
Fig. 329. . , ,. .
'' gaande bewerking is
vermeld, op de uit-
einden van twee mag-
neten n" en z", neemt
weder eenen magneet
in elke hand en zei
hen onder den genoem-
den hoek met de ongelijknamige polen, die nu door een tusschen beide liggend
stukje hout, geel koper of lood a 5 of 6 strepen van elkander worden verwijderc