Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
heicl alleen l>evvijst
reetls, dat de aan-
trekking van den
magneetniet in aard
overeenkomt met de
zwaartekracht.
Door de volgende
proef leert men op
nieuw eene gewig-
tige waarheid ken-
nen.
Men legt den mag-
neet a 6 (zie fig. 311)
dwars op een strook-
je kaartpapier c r/,
brengt de einden
van het papier tot elkander, ver-
eenigt ze met een' dunnen draad
ce, en laat nu aan dezen den mag-
neet vrij hangen. Op zijne schom-
melingen geven wij vooreerst geen
acht, hoewel zij later ook het on-
derwerp van ons onderzoek moeten
uitmakeu.
Is de magneet in rust gekomen,
zoo nadert meu de pool a met eene
der polen a' van eenen anderen
magneet a 6', en de beide polen
stooten elkander af. Keert men den magneet a b' om, en brengt men de pool //
van dezen in de nabijheid van de pool a des tweeden magneets, zoo trekken
de beide polen elkander aan. Het spreekt van zelf dat er ook eerst aantrekking
en dan afstooting had kunnen plaats griji>en. De beide polen a en a', die elkander
afstooten, noemt men gelijknamig, en die, welke elkander aantrekken, ongelijk-
namig.
Deze proef heeft ons dus de volgende waarheid leeren kennen: gelijknamige
polen slooten elkander af, ongelijknamige trekken elkander aan.
Op deze eigenschap berusten vele natuurkundige aardigheden, van welke aan
het einde der les eenige der voornaamste zullen vermeld worden.
Na met de beschrevene proeven de belangstelling in de magnetische verschijn-
selen te hehhen opgewekt, willen wij aangaande hunne oorzaak eene vooronder-
stelling doen kennen, die ze vrij voldoende verklaart.
De genomene proeven doen besluiten, dat er in de heide helften, waarin een