Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
spiraalvormige en daardoor als veéren werkende draden D D geleid, ouder het
het glazen stolpje Q een magneetnaaldje, hangende aan een' zijden draad, uit den
toestand van rust doet omdraaijen, en wel des te meer, naarmate de verwarming
bij T grooter is; zoodat het naaldje, als een wijzer werkende, door den boog,
dien de punt der naald bij de afwijking uit den toestand van rust doorloopt, den
graad van verwarming, welke T ondergaat, aantoont. Het kegelvormige stuk H,
dat van binnen goed gepolijst is, dient, om de warmtestralen, zoo zulks noodig
is, nog meer op den thermo-multiplicator T te vereenigen. M N is een houten
bankje, langs hetwelk in eene sleuf 5 eenige houten zuiltjes ƒ, ƒƒ....F verschuif-
baar zijn, die elk een dragertje, voor sommige voorwerpen, bevatten, dat door
klemschroefjes 1, 2, 3... 5 op eene hoogte naar verkiezing kan bevestigd wor-
den. De drager bij I laat zich in het punt 6 door middel van een scharnier
draaijen, zoodat het werktuigje T in alle mogelijke rigtingen kan gebragt
worden. De tafelvormige drager in V dient, om er eene lamp / of eene andere
warmtebron op te plaatsen, en de dragers ÏU en IF dragen metalen schermen
s en w. Het scherm s bestaat uit koperblik, heeft in het midden eene regthoekige
opening o, en kan gemakkelijk door een ander scherm vervangen worden. Het
scherm w bestaat uit twee vereenigde evenwijdige platen, wier oppervlakten goed
gepolijst zijn, die verder door een luchtlaag van elkander worden gescheiden en
door een scharnier 7 in eene vertikale rigting verplaatstbaar zijn, zoodat zij
tusschen de warmtebron en de opening o of het ligchaam T kunnen gedraaid
worden. Het tafeltje t op den drager II dient, om daai'op ligchamen te zetten,
welke aan de werking der warmtebron in l worden onderworpen en de uitwer-