Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.472
Kleur van het Staal. Hitte in graden. REAUMUR. Mengsels, wier smeltpunt met deze hitte over* eenkomti
Licht- of stroogeel . 180° 2 deelen lood, 1 deel tin.
190' 6 >» «4 deelen »
Purperrood ..... 200° 3 » » 2 » x
Violet....... 210° 9 - . 2 - »
Donkerblaauw . . . 258° lood alleen.
liij nog hoogere graden wordt het staBX lichtblaauw, dan zeegroen eindehjk
tyiV of lichtgrijs.
Ziedaar het voornaamste medegedeeld, wat tot eene grondige kennis van een
zeer belangrijk werktuig, van den thermometer, leiden kan. Inderdaad het
nut dat het ons heeft aangebragt, is groot en menigvuldig te noemen. Vele
waarheden zijn reeds in de voorgaande lessen medegedeeld, welke men door mid-
del \ au den thermometer heeft ontdekt, en nog veel meer zult gij er door leeren
kennen. En is dit werktuig niet noodzakelijk in de broeikasten, als middel
tot herkenning van eene voor de uitheemsche planten geschikte warmte; In de
bier- en jeneverstokerijen, ten einde den tijd, waarop de gisting van de plant-
aardige stoffen zal plaats hebben, te kunneu berekenen; in de ziekenkamers,
opdat men in de mogelijkheid zij, er eene gelijkmatige en voldoende warmte
tot stand te brengen; in de badinrigtingen, opdat men de vereischte warmte
van het badwater kunne te weten komen ; bij de zijdewormen-teelt, ten einde
de warmte te bepalen, die voorde rupsen en de eitjes noodzakelijk is ? Door dit
werktuig is het mogelijk geworden, om op eene kunstmatige wijze, zonder be-
hulp der moeder, eijeren uit te broeden, dat op sommige plaatsen, zooals in
Egypte, een' niet onaanzienlijken tak van bestaan uitmaakt; de oorzaak vau
vele verschijnselen, die op het weder betrekking hebben, te kunnen verklaren,
en vele dwalingen, die ten aanzien der voorspellingen van het weder gedaan
worden, aan het licht te brengen.
ZESTIGSTE LES.
INadere beschöuwing \an de verandering, die de ligchamen
door de warmte ondergaan, lilzelting der \aste-, drup-
en gasvormige ligchamen.
tJit de proefnemingen, iu de zesde les vermeld, zagen wij dat vaste-, drup-
en gasvormige ligchamen, door de warmte uitgezet worden, en dat deze uit-