Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
45S
m ï- ea m o, die in de trilliiigsvlakken cd en ss' des kristals vallen, de krachten
kunnen aangeven, waarin mn is ontleed. Elk der op het blaadje ^ B vallende
lichtstralen wekt daarin dus, zoowel in de rigting cdal5 s5', trillingen op, dat
wil zeggen, wordt in het plaatje in twee stralen geplitst, die in vlakken c d en
ss' slingeren, welke loodregt op elkander staan, en dus tegenovergesteld gepo-
lariseerd zijn. Bereiken nu die twee gepolariseerde stralen den analyseur F, die
alleen de trillingen, volgens de rigting pp plaats grijpende, terug kaatsen kan,
zoo worden door deze de beide slingeringsrigtingen c d en 5 s' in een vlak p p
teruggevoerd, en alzoo de stralen, bundel zelf tot êénen polarisatie-toestand her-
leid. Immers de kracht m o kan in o u eu m u en de kracht m r in m v en ru ont-
leed worden, waarvan ou en ru als loodregt op pp' staande verloren gaan,
terwijl m i; en m M elkander versterken. De alzoo tot een' bundel herleide gepo-
lariseerde stralen interfereren elkander, en het is deze interferentie, welke de
oorzaak wordt der verschijnselen, diede gipsplaat in gepolariseerd licht oplevert.
Fig. 274. ^ü» interferentie op te
helderen, aannemen, dat M ZVen O P(zie
fig. 274) de beide oppervlakken van het
gipsplaatje A B in fig. 273 voorstellen;
SA zij een gepolariseerde lichtstraal, die
het kristal loodregt treft; laat deze in
de twee stralen AB en AC gesplitst
worden; A B zij de gewone, A C dt:
buitengewone straal, waarvan, zooals
bekendis, de eerste zijn slingeringsvlak
loodregt op de hoofdas heeft (zie fig. 266)
de laatste evenwijdig aan deze; door tittels en streepjes zijn deze loodregt op elkan-
der staande trillingsrigtingen aangegeven. Wegens de evenwijdigheid der grens-
vlakken MN en OP treden de stralen B x en C y evenwijdig aan en dus
evenwijdig aan elkander, uit het kristal-plaatje. Zeker is er onder de andere ge-
polariseerde stralen, die de oppervlakte O P loodregt treffen, een, bij voorbeeld
S' A'y welke in dier voege invalt, dat van de twee deelen A' B' en A' B, waarin hij
gedeeld wordt, de buitengewone straal A' B met het gewone deel A B des anderen,
bij het verlaten des kristals in B, zoodanig zamen treft, dat beide deelen ver-
volgens in dezelfde rigting B x voortgaan. Op deze wijze zijn er in B x twee stra-
len vereenigd, die tegenovergesteld gepolariseerd zijn, en wel de eene volgens de
rigting der hoofdas c d (zie fig. 273) en de andere A' B, volgens de daarop loodregt.
staande 5 s' Derhalve bevinden zich deze twee stralen in verschillende sliiige-
ringstoestanden, en dit verschil hangt af, vooreerst van de ongelijke snelheden,
waarmede de gewone eu buiteugewone straal het blaadje doorloopen, en boven-
dien van de dikte dier gipslaag. Laat A het punt zijn (zie fig. 275), waar de
gezegde vereenigde stralen A' B en AB het plaatje G H in de rigting B x, en
dus loodregt ten opzigte van de oppervlakte, of ook van die van het papier,