Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
us
Fig. 236.
ruggekaatst, dat zich in het brandpunt van den grooten spiegel een omge-
keerd beeld cd vormt; dit beeld bevindt zich tevens in het brandpunt van den
kleinen, hollen spiegel xij, door welken de invallende lichtstralen, evenwijdig
aan elkander, door de opening ab van den^ooten spiegel heen, naar de lens
m n worden teruggekaatst, in welks brandpunt ƒ een tweede regtopstaand beeld
ontstaat, dat eindelijk, door de beide oogglazen vergroot, iu het oog O komt.
De schroef o p dient, om den afstand der beide spiegels V W en x ij naar eisch
te kunnen regelen.
De derde der genoemde kijkers, de Cassegrainsche spiegelteleskoop (zie fig.
237), bevat weder als de voorgaande een' hollen spiegel V W, in het midden
Fig. 237. voorzien van eene opening.
Door deze zou, ter oorzake
van de terugkaatsing der bijna
evenwijdig invallende licht-
stralen A B, een beeld ont-
staan in het brandpunt F, zoo
de kleine bolle spiegel x ij, wiens negatief brandpunt insgelijks in F gelegen is,
de teruggekaatste stralen niet opving. De laatstgenoemde kaatst de stralen even-
wijdig aau elkander terug en er ontstaat dus geen beeld, dan nadat de lens
m n de stralen in het brandpunt s heeft vereenigd; het omgekeerde beeld iu
s komt daarna door de beide ooglenzeu vergroot in het oog O. Ook dezen
kijker heeft men uitwendig eene schroef toegevoegd, ten einde den afstand
der beide spiegels naar welgevallen te regelen. Men bemerkt, dat bij de laatst-
genoemde inrigting de afstand der spiegels gelijk is aan het verschil, en bij
den Gregoriaanschen kijker gelijk aan de som van de brandpuntsafstanden. De
vereeniging van eenen hollen en bollen spiegel heeft dit boven deu kijker van
Gregori vooruit, dat de bolle spiegel de afwijking wegens de bolvormigheid van
den grooten hollen eenigzins vermindert, terwijl de kleine holle in laatstge-
noemd werktuig die afwijking vermeerdert.
Na het voornaamste over de refractorsen reflectors gezegd te hebben, zal men in-
zien, dat hun verschil hoofdzakelijk daarin bestaat, dat de eerste, door middel
van de breking der lichtstralen, die door de voorwerplenzen wordt te weeg ge-
bragt, beelden doen ontstaan ; terwijl de laatste die beelden door terugkaatsing
voortbrengen. De eerste doen niet zoo veel van de helderheid der voorwerpen ver-