Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.408
Fig. 227. korten tijd, dat dc ge-
slotene tusschenruimte
van ï tot 2 van 2 tot
3 enz. zich voor het
oog bevindt. Isnub.v,
de opening 1 voor het
oog, dan ziet men on-
der deze opening het
beeld van den slinger
in zijne grootste afwij-
king ter linkerzijde ;
de daardoor in het oog
ontstane indruk van
het licht blijft aanwe-
zig tot de 2' opening
voor het oog komt ;
alsdan schijnt de slin-
ger zijnen loodregten
stand iets genaderd te
zijn ; van deze laatste
voorstelling duurt de
indruk nog voort, als
de 3' opening den slin-
ger in zijnen even-
wigtsstand laat zien, enz. De alzoo voor het oog voorbijgegane, opeenvolgende
onderscheidene standen in de teekening, misleiden ons zoodanig, dat wij
de schommelingen van den slinger voor zeker houden. Deze gezigtsniislei-
ding kan zeer fraai op andeie teekeningen worden toegepast; teekent men bij
voorbeeld onder de openingen in de schijf, in plaats van de verschillende rig-
tingen des slingers, de onderscheidene opeenvolgende standen, die eeu dier ver
krijgt, bij het springen over een hek of een' paal, of van spelende knapen, die
over elkander heen springen, enz. zoo wordt de misleiding nog grooter.
Plateau, die gelijktijdig met Stampfer de uitvinder van dit werktuig was,
maakte nog de volgende fraaije proef bekend.
Men snijdt uit wit papier van eene behoorlijke dikte twee schijven, een van
30 en een van 33 duim middellijn. Men verdeelt de eerste (zie fig. 228 en 229)
in 8 gelijke sectoren, maakt twee tegenover elkander staande vakken rood, cn
twee anderen blaauw, en wel met zeer heldere gomkleuren ; dan \erwt men nog
twee vakken, alsmede eene cirkelronde ruimte van 4 duim middellijn, donker
zwart, en laat de beide laatste ruimten wit blijven. Daarna bedekt men de
schijf raet een helder vernis, waardoor de kleuren doorschijnend worden. Uit
de andere schijf snijdt men twee stukken gelijkvormig aan de aldeelingen der