Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.402
punten in de oogen treden, maar beide eenigzins naar binnen of naar de zijde
van den neus ^zie fig. 222). Dit is weder eene zeer wijze beschikking ; want
op een gedeelte van die plaats, waar de gezigtszenuw in het oog treedt, wordt
er geen beeld voortgebragt; waarschijnlijk is dit een gevolg van de ongevoe-
ligheid of blindheid der ondoorzigtige, dikkere bloedvaatstammen, die een deel
van de plaats van ingang der gezigtszenuwen doorboren. Lagen nu de pun-
ten, waar die ingang gevonden wordt, op overeenkomende plaatsen ten opzigte
van het middelpunt van het netvlies, zoo zouden alle ligchamen eene donkere
of zwarte plek schijnen te bezitten; nu evenwel, bij hunne bestaande Uggiug,
is altijd in een der oogen een punt, waar de beelden kunnen ontstaan, met het
zoogenaamde ongevoelige punt in het andere oog in overeenkomst. Men kan ge-
makkelijk van het bestaan van dat ongevoelige punt overtuigd worden Legt
daartoe op een wit veld een paar donkere schijQes papier van omtrent een
halven duim middellijn, op een' afstand van 6 a 7 duim van elkander; sluit
nu het regteroog, en breugt het linker boven het ter regterzijde gelegene pa-
pieren schij^e, dan zal men met dat oog, naar het er onder liggende schij^e
ziende, het linksche volstrekt niet ontdekken; mogt dit het geval zijn, men
behoeft het laatste slechts een weinig nader bij of verder van het eerste te
schuiven, om het doel te bereiken. Wanneer men drie gekleurde ouwels in eene
nj op omtrent 5 duim afstands van elkander legt, het linkeroog sluit, het
regter op omtrent 2 palm afstands boven den ter linkerzijde liggenden ouwel
plaatst en naar dezen heenrigt, zoo ziet men alleen de beide uiterste en niet den
middelsten. Het spreekt van zelf, dat zich een dergelijk verschijnsel zal opdoen,
indien men het geopende linkeroog boven den regter ouwel plaatst.
Hoe noodzakelijk het gebruik der beide oogen is, en welk eenen invloed de
beide beelden op de regte opvatting der waargenomene voorwerpen uitoefent,
bewijst de stereoskoop van Wheatstone en die van Brexvster. De eerste bestaat 1
uit twee aan een plankje bevestigde spiegeltjes mn en mr (zie fig. 223) van
ruim een palm in het vierkant, die met elkander bij m een' regten hoek ma-
ken; ter wederzijde staan twee bordjes cdenab, waarvan elke zijde 14 a
15 duim groot is. Bordjes en spiegeltjes rusten op loodregt staande houten
stijltjes, die in een plankje PQ, dat het geheel in verband houdt, eenigzins
verschuifbaar zijn, en wel het spiegeltje in de rigting m V, de bordjes a 6
en cd in de sleuven k en l verder van of naderbij de spiegels. De teekening
wordt voorgesteld, als of men hel toestelletje boven opziet. Stelt nu eens, dat
men de ribben of kanten eener afgeknotte pyramide zoodanig afbeeldt, als ze
bij A' en A, of het boven- en ondervlak eens afgeknot ten kegels, als het bij
B' en B is afgeteekend, eveneens of de beide oogen juist boven den top van
de pyramide of den kegel geplaatst waren, zoodat de figuren A en B voorstel-
len, hoe zich die ligchamen voor het linker- en A' en B\ hoe zij zich voor het
regteroog voordoen ; neemt aan, dat die beide afbeeldingen A en A' of B en
B' op de plankjes abencd met klemmetjes worden bevestigd ; dat deze plankjes