Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.370
Fig. 197 B O A enb O a, eu het blijkt duidelijk uit
den aard der zamenstelling van de teeke-
ning, dat dus het beeld grooter zal zijn dan
het voorwerp, indien bet eerste zieh ver-
der van het glas bevindt dan het laatste ;
enomgekeerd zal hel voorwerp grooter zijn
dan het beeld, indien hel eerste verder van
het glas ligt dan het laatste. Verbeeldt
u, dat het voorwerp A B zich steeds naar
de linkerhand bewege, en dus verder van
het glas verwijdere, dan zal het beeld ab
steeds kleiner worden en het glas meer en
meer naderen ; heeft A B tweemalen den
afstand van het brandpunt F van het glas
verkregen, zoo zijn beeld en voorwerj)
even groot en liggen even ver van de lens;
verwijdert AB zich nog verder, dan
wordt het beeld kleiner dan het voorwerp.
Ware dus a b het voorwerp dan zou A B
het beeld zijn. Beelden van ver verwijder-
de voorwerpen zyn dus altyd kleiner dan
de voorwerpen zelven.
Wij leeren hieruit deze wet kennen :
Ligt hel voorwerp A B verder van het glas,
dan de brandpiinls-afstand F bedraagt, maar
minder ver dan tweemalen die afstand, zoo
ontstaat er een omgekeerd vergroot beeld van
dit voorweip. Ligt A B verder dan tweema-
len de brandpnnls-afsland van het glas, zoo
ontstaat er een omgekeerd verkleind beeld
van het voorwerp. AB oÏ het voorwerp zal
zooveel maal grooter of kleiner zijn dan
het beeld ab, als de afstand Om malen
grooter of kleiner is dan O n. Gy be-
merkt, dat men in beide gevallen het beeld ab, doordien de stralen zamenloo-
pend zijn, op eene vlakte zal kunnen opvangen. Het verlichte cirkeltje, dat men
door een naar de zon gerigt brandglas voortbrengt, is werkelijk niets anders
dan het beeld der zon, en men zou dus mogen stellen, dat de doorsnede der zon
zooveel maal grooter is dan dit verlicht plekje, als zij malen verder dan hel
beeld van het glas verwijderd is. Het grootste brandglas, hetwelk men tot
hiertoe heeft vervaardigd, vormde een beeld der zon van 25 strepen of millime-
ters middellijn. Dit beeld werd door het tweede glas nog 6 maal kleiner ge-