Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
3-12
Er bestaan een aantai op deze of dergelijke wijze ingerigte werkiuigen, ge-
selnkt oin de verwonderitjg van den onnadenkende op te wekken. Onder deze
behooren ook vele kinderspeelluigen.
t-
NEGENEN VEERTIGSTE LES.
Over (le terugkaatsing \an liet licht door middel \an
gebogene oppervlakten.
Thans ktnnien de beschrevene horologieglazen, bij gebrek aan voldoende ge-
bogene spiegels, dienen, om de waarheden, die in deze les behandeld moeien
worden, nader toe te lichten. Anders zijn zulke spiegels uit verfoelied glas ot
van een metaal gemaakt, dat hoofdzakelijk bestaat uit koper, tin en een weinig
zilver en bismuth. Het glas, hetwelk aan de builen- of bolle zijde is bedekt,
en welks binnenvlakte dus de lichtstralen terugkaatst, is een holle spiegel
Houdt men digt bij deze een zeer klein papieren kruisje, dan ziet men er een
vergroot beeld van ontstaan, en wel zoo het schijnt achter den spiegel. Ver-
wijdert men het kruisje een weinig van het glas, dan ontstaat er een omgekeerd
beeld, dat kleiner is dan het voorwerp zelf, en niet meer achter maar vóór den
spiegel. In den hollen spiegel of in het glas, dat aan de holle zijde Is bekleetl.
vertoont zich het beeld van het kruisje immer, waar men het ook boude, klei
ner dan dit, altijd regt overeind en achter den spiegel. Wij zullen deze ver-
schijnselen verklareii-
Indien men zich ee.n' hollen kogel verbeeldt, van welken de binnenzijde zeer
glad gepolij.st is, en men laat door dezen een vlak gaan, dan siiydt dit vlak een
.stuk van den bol af; dit stuk is een holle, bolvormige spiegel (zie a b fig. 166,
n!w:nr de/.-'^ op den of df di^orsned«- wnr.!t g'ZMH:). .®t<dt men zich ilen ko-
gel voor als aan de buitenzijde gepolijst te zijn, en snijdt men ook van dezen
bol ecu stuk af, dan heeft men een' bollen spiegel. Men ziet hieruit, dat de
rand van gebogene spiegels eenen cirkel vormt.