Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
S41
hel beeld na, dat men in l waarneemt. Waardoor d»t beeld ontstaat, kan w
niet onbekend zijt. ; de lichtstraal k i kaatst namelijk in i, onder een' hoek
gehjk aan dien van invalling terug, en treedt bij h in hel oog, hetwelk nu het
voorwerp volgens de hjn h i l 'in l aan de linkerhand meent te zien.
Er bestaat eene soort van kijker (zie fig. 164), ons oogenschijnhjk in staat
Fig. 164- stelt, om door elke stof heen
te^ien. Indien men zich met
het oog voor de opening a
plaatst, en er wonlt aan
de andere zijde een licht
m gezet, zoo zal men dit
zeer goed waarnemen, niet-
tegenstaande de hand, een plankje of stuk papier tusschen de beide deelen
van den kijker in n wordt gehouden, bp q i is namelijk eene bordpapieren
kast, waarin vier spiegels h i, j f, de b c zijn bevestigd, die alle met de
opstaande zijden der kast een' hoek van 4^° luaken ; (men verkrijgt dien hoek
het gemakkelijkst door q g gehjk aan q f, p e gehjk p d, enz. te nemen). Wordt
er nu een lichtgevend ligchaam m voor de opening ko geplaatst, zoo volgen
de lichtstralen den weg, die door de tittels is aangewezen; zij vallen namelijk
op den s]>iegel k i, en deze kaatst ze onder denzelfden hoek naar ƒ g terug, van
daar naar rf e, vervolgensnaar b c, terwijl deze de lichtstralen eindelijk door
a in het oog voert. De deelen vau den koker bij n dienen nergens anders toe
dan om het bedrog des te beter doel te doen treffen.
Laat men de beide stukken h k en ca van den koker weg, alsmede de spie-
gels b c en ll i, ontbloot men vervolgens de kast van de bovenvlakken bij 6 en
t, en plaatsen zich nu twee personen voor deze openingen in 6 en iu i, zoo zal
zich het verrassend verschijnsel opdoen, dat de persoon in i dien in 6, en deze
laatste hem, die in i geplaatst is, voor zich ziet staau. De reden hiervan kunt
gij thans gemakkelijk ontdekken.
Dergelijk verschijnsel doet zich op bij de zooge-
naamde spionnen. Zij worden alzoo genoemd, omdat
men door dit werktuig iemand kan bespieden,
zonder dat hij daarvan iets bemerkl. Meu kan er
bij voorbeeld de stelling van den vijand door ontdek-
ken, hoewel men het geheele ligchaam achter eenen
aarden wal tegen het vijandelijk geschut verborgeu
houdt. Het is een ko^er bc (zie fig. 165} met eene
^ :zijdelingsche opening, tegenover welke inwendig eea
spiegel c ligt, die met de as vau den kijker eenen hoek
^ maakt van 45°. Het is duidelijk, dat deze spiegel alle
lichtstralen, die vau een ligchaam a door de opening
treden, zoodanigterngkaatst, dat zij door hel oog in b kunnen worden oj)gevangett.
Fig. 165.