Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
n-i
ligt hier voorde hand. Zij bijv. a (zie fig. 157) een lichtend punt, en e d de
p.^ doorsnede van eene ten
opzigte van dat licht
loodregt geplaatste
vlakte, zoo zal deze
van meer ethertrillin-
gen of lichtstralen ge-
troffen worden, dan de
schuine vlakte b c, c e
of c die even groot
zijn als c d. De figuur
maakt verder duidelijk»
dal, naarmate het vlak
r d schuiner, en dus in de stellingen c b, ce of cf gebragt wordt, het licht des
Ie zwakker moet uitvallen.
Men heeft werktuigen bedacht, om de sterkte van het licht te meten; de
zamenslelling daarvan rust geheel op de behandelde eigenschappen; men noemt
/e plwtometers of lichtmeters.
Laat J Zi(üg. 158) een wit scherm voorstellen, dat wij hier op den kant of
op de horizontale doorsnede
zien. Zij rt een dunstaaQe, lood-
regt overeind voor het scherm
geplaatst; b eu c twee even sterk
lichtende kaarsvlammen, die
zoowel even ver van het staafje
a als van het scherm A B ver-
wijderd zijn. De schaduw van
het Staate a, door het licht b
voortgebragt, valt op het scherm
in e, en die plaats is dus alleen
door de vlam c verlicht. De an-
dere schailuw, die het licht c op
het scherm werpt, bevindt zich iu d, en dat punt wordt derhalve slechts door
I' verlicht Zijn de kaarslichten nu even sterk, zoo zullen de beide schaduwen
in d cn e ook even donker zijn ; maar brandt de Nlam b feller dan c, dan zal
lu't punt d sterker verlicht zijn dan e, en men moet, om de schaduwen even
zwart te doen zijn, ófb verder van het scherm ./ B veiwyderen, óf cerdigter
bijbrengen. In'beide gevallen zullen de afstanden der lichten vrij naauwkeurig
ile maat zijn voor hunne sterkte; want volgens de wet, waarmede ik u boven
heb bekend gemaakt, behoeft men slechts deze afstanden met zich zclven te ver-
menigvuldigen en die getallen in elkander te deelen. Stelt eens, b zij eene sterk
li« hlcnde lamp, c eene kaars; men hebbe de eerste30 palm, de laatste 12 palm