Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
2o5
van vele der door hem gedane proeven met druipbaar koolzuur in staat gesteld.
Fig. nin.
Wij hebben intusschen
slechts den voortbrenger
of generator vau het
gas voorgesteld,het vat
derhalve, waarin het
ontwikkeld wordt. De
ontvanger of réeipient,
de ruimte dus, waar
het gas verzameld
wordt, is weggelaten,
dewijl deze in inrig-
ting geheel en al met
den voortbrenger over-
eenkomt. « aa is eene
looden cilindervormi-
ge flesch van ruim 1
palm middellijn cn om-
trent 6 palm hoogte;
de hals is omringd vau
een stuk geel koper n
n,dat eene moerschroef
bevat, ten einde dc
schroef van eene ijze-
ren stop er in op te nemen; de looden flesch is naauwsluitend omringd van een'
rood koperen cilinder o o o o, terwijl deze weder wordt omsloten door eeu aan-
tal ringen van gesmeed ijzer i i i i; het ijzeren onder en boven stuk is aan elkan-
der verbonden door ijzeren staven tttt, die bij c zijn vastgeschroefd. Het drie-
dubbele vat hangt op de steunsels J A door middel der punten p p, die door de
schroef 6 des noods meer klemmend tegen den cilinder kunnen worden gemaakt.
De ontvanger heeft, zooals gezegd is, volmaakt dezelfde inrigting verkregen, maar
\ in plaats van de o[)ening m aan den bovenwand te hebben, heeft hij haar op
ij Zijde. Door eene kromgebogene pijp, waarin op eene hoogst vernuftige wijze
I kleppen zyn aangebragt, kan de voortbrenger met den ontvanger iu gemeen-
i schap worden gesteld. Ten einde nu het vloeibaar koolzuur te ontwikkelen,
'i doet meu iu de looden flesch a 1800 gramme dubbel-koolzure soda, 4)3 kan wa-
! ter en een koperen cilinder, waarin 990 wigtjes zwavelzuur zich bevinden. Na
i de opening bij m goed gesloten te hebben, doet meu het zuur uit den cilinder
; op dc soda vloeijen door den voortbrenger op zijne draagpunten te doen om-
; draaijen, en na eenige minuten is de werking volbragt. Het water wordt bij de
t koolzure soda gevoegd, om de oplossing van dat moeijelijk oplosbare zout te be-
4guustigen; zoodra er het zwavelzuur nu opvloeit, stoot dit het koolzuur uit de