Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
terslofgas, dat het andere bestanddeel van den wijngeest uitmaakt, wordt vrij.
De vlam van dit gas wordt met vrucht aangewend, om het wollige gedeelte van
de katoenen, vour tafelgoed, kiceding, enz., bestemd, weg te nemen. Daartoe
wordt het katoenen weefsel snel door de zuivere vlam vau dubbel koolwaterstof-
gas gehaald, en dien ten gevolgede vezeltjes, die op de oppervlakte van het doek
zich vertoonen, weggeschroeid.
Bezien wij welk nuttig gebruik ervan het dubl)el koolwaterstofgas gemaakt wordt,
dat zich uit de steenkolen ontwik-
kelt, wanneer deze verwarmd woi'den I
Om het daaruit in geringe hoeveelheid
voort te brengen, vult men den kop van
eene lange aarden tabakspijp met fijne
steenkolen, sluit de o|fcning met klei
digt, legt den kop vervolgens in het
vuur, en laat er den steel buiten blij-
ven. Na eenige oogenblikken ziet men
een' ligt gekleurden rook boven uit d«*
steelopening vloeijen : dit is vocirname-
lijk dubbel kool- of gekooid waterstof-
gas, dat echter met teer, waterdeelen
en andere stoffen is beladen cn der-
halve zeer onzuiver is: van daar zijne
kleur. Men brengt nu een brandend
zwavel&tokje bij het einde der pijpe-
steel, en aanstonds ontvlamt het gas,
CU brandt eenigen tijd helder voort. —
lict zuurstofgas van den dampkring
heeft zich met de waterstof door de ver-
warming vereenigd, terwijl de koolstof
als gloeijnide ligchaampjes in de vlam
zweeft en de verlit hting bevordert eu
onderhoudt Dit is dan nu het gaslicht,
dat de straten, de winkels, woonver-
trekken, werkplaatsen, zalen, koflij-
hnizcn, enz., in de groote steden ver-
licht, en den nacht ais in helderen dag
heVschept Wij willen u door eene tee-
kening duidelijk maken, hoedanig men
dit gas in het groot bereidt.
a (fig. 137) is een cilinder of retort,
dienende tot hetzelfde einde als die,
welke vroeger meermalen is be>( hrc-