Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
247
gas eenen langen weg door het water afleggen, ten einde de punten van aatna-
king met deze vloeistof te vermeerderen. Fig. 135 geeft n hiervan een denkbeeld.
Fig. 135.

' I
De ruimten A, B, C
en 1) maken eigentlijk
éénen bak uit, dewijl
zij door de openingen,
die beurtelings regts en
links in de tusschenbo-
dems zijn aangebragt,
met elkander gemeen-
schap hebben. Al deze
afileelingen worden
met water gevuld. Het
gas wordt door eene
pijp in den ondersten
bak geleid, en is nu
genoodzaakt om de ge-
heele vloeistof te doorloopen, ten einde voor een gedeelti; door den boven-
sten bak in de lucht te vervliegen. Men vermengt dit gas ook wel met water
door dit laatste sterk te roeren terwijl er het gas doorstroomt. Mohr schrijft
Fig. 135«. daartoe het volgende middel voor
(zie fig. 13;>«). a is de flesch, waar-
in het menghel is begrepen tot de
voortbrenging van chloorgas; 6
de bekende veiligheidsbuis; c een
fleschje met kalkwater, waardoor
de chloor strijkt en gezuiverd
wordt d de flesch met water, dat
men met chloor wil verzadigen.
De chloor klimt in het water oj)
en vult weldra, door hare meer-
dere zwaarte dan de dampkrings-
'•icht, de geheele rnimte boven
.iet water. Nu neemt men er do
buis uit, hangt die in eene ander flesch met water, cn schudt de eerste na haar
gesloten te hebben goed om. Het gas vereenigt zich alzoo met het water en
deze bewerking wordt zoolang herhaald tot het water in de flesschcn met gas
verzadigd is. Het is zeer moeijelijk, om chloorwater te bewaren. De chloor
heeft namelijk verwantschap tot de zuurstof; deze neemt zij uit het water tot
zich cn vormt daaimede chloorzuur, tei-wijl een gedeelte van het ontbondene
water als chloorwaterstofzuur vervliegt. Deze uitwerking wordt door de zonne-
stralen, ja zelfs door het gewone daglicht zeer bespoedigd, en uit hoofde vau