Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
2BB
Gij hebt opgemerkt, thit de verdikkingstoestel, de lucht-, water- en perspomp
nog al eene aanzienlijke plaats wegnemen. Het is evenwel dikwijls noodzakelijk,
j)m het werktuig in eene kleine ruimte te plaatsen, en er toch veel kracht mede
te ontwikkelen. Te dien einde laat men de bóven ge noemde deelen wegen den
stoom in de vrije lucht ontsnappen ; doch dewijl alsdan de op- en nedergaande
stoomzuiger, door de drukking van den dampkring en de nog niet geheel ver-
dwenen stoom, veel meer tegenstand heeft te overwinnen dan in de boven op-
gegevene constructie, zoo moet de stoom tot sterkere spanning gebragt, en
dus stoom van middelbare zoo niet van honge drukking worden. Rehalve deze
heeft men werktuigen, die door sloomontspanning of uilzeliing werken. Bij die
soort wordt de stoom in de stoomkast gelaten, totdat de zuiger een deel van
zijnen weg, bij v'oorbeeld de helft, heeft doorloopen, vervolgens de stoom van
den cilinder afgesloten en de zuiger door de opvolgende ontspanning van den
sloom verder gevoerd. ^
Meestal de stoomwerktuigen, die zich inde schepen bevinden, welke onze
rivieren bevaren, zijn van lage drukking : die, welke men in de stoomwerktui-
gen op wielen, dat is op stoomwagens of locomotieven vindt, zijn allen van
yioo^cdrukking. Gij ziet ligtelijk in waarom? Wij willen u van deze beiden nog
eene afbeelding geven.
Fig. 130 stelt alleen het gaande werk van een stoomwerktuig voor, zooals het
Fig. 130.
gewoonlijk duhbeld in elke stoomboot gevonden wordt, en eene as in beweging
brengt, waaraan «le schepraderen zijn verbonden. In deze figuur is J de sloom-
cilinder, vfiiiinn zich de zuiger naauwshiiteiul beweegt. De stang, aandien zui-