Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
3 el lange deelen bestaande ijzeren buis,
J Ay (zie fig. 119a), welke zich in eene
horizontale rigting, evenwijdig aan de
beide sporen en midden tusschen deze in,
zeer nabij den grond over de geheele lengte
van den weg uitstrekt. Fig. 1196 stelt
eene dwarsche doorsnede van deze buis
voor. Gij moet u derhalve hier verbeel-
den, de buis op den kant te zien, en hare
opening juist voor u te hebben. Zij is
voorzien van ooren l l fig. 1196, met
welke zij door middel van schroeven op
bindten wordt bevestigd, die te dien einde
in of op den grond worden gelegd. Iu
gezegde buis bevindt zich een zuiger B
(fig. 119a), die gemakkelijk daarin voor-
eu achterwaarts kan gevoerd worden. Ter
zijde van den weg staan een of meer lucht-
pompen, welke door een gewoon stoom-
werktuig in werking gebragt en doormid-
del van buizen, onder den grond door,
met de hoofdhuis A A, in gemeenschap
gesteld worden. Verbeeldt u nu eens,
dat die lange, wijde buis, aan het eene
einde ver links gelegen gesloten is ; dat
dc zuiger ß, die er zich in beweegt, zich
aan het opene einde bevindt, en de lucht
^J tusschen deze en het geslotene einde door
^ de luchtpompen gestadig wordt verdund ;
dan zal immers de zuiger door de be-
kende drukking van den dampkring
zich naar den linker kant bewegen,
waar de i crdunning der lucht bewerkt
is, en wel met eene kracht, die af-
hangt van het \ erschil der drukkingen
aan beide zijden van den zuiger en
van diens oppervlakte? Welnu, zie-
daar dan den oorsprong der bewe-
ging, veroorzaakt door eene kracht,
die overal te vinden is, die overal en
altijd gereed staat ons hare hulp te
bieden. Men behoeft nu slechts den