Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
194
Fig. 111.
pompbuis toegevloeide water ; de drukking sluit de klep
6, opent c, en doet het water steeds hooger opstijgen ;
het terugkeeren van de opgepompte vloeistof wordt
belet door de kleppen b en e. Men ziet van welk een
groot nut de kleppen zijn ; zij ziju het eenvoudigste
maar tevens het werkzaamste en onontbeerlijkste deel
van dc meeste werktuigen, welker zamenstelling op de
drukking der lucht of van het water berust.
Tot de perspompen behoort de spuit om glazen te
wasschen en de aanjager van de brandspuit. Van deze
laatste willen wij eene beschrijving geven.
Fig. 112 stelt het binnenste van den aanjager eener
brandspuit voor. Hij bestaat vooreerst uit 2 pompbuizen
a b e\\ c d, waarin de beide zuigers e en i op overeen-
komstige wijze werken. De pompbuizen staan in ge-
meenschap met lederen of linnen slangen, welke het
Fig. 112.
water aanvoeren door middel eener zuigpomp, die op eenigen afstand van den
aanjager in de nabijheid eener gi'acht of rivier geplaatst is. Verder bevat het
werktuig eene geheel beslotene ruimte A, de windketel genaamd. Hij is van
sterk metaal vervaardigd eu staat weder in gemeenschap met de pompbuizen
a b cn c dy welke gemeenschap echter kan worden afgebroken, door de kleppen
»1 en o, die zich binnenwaarts openen. Wordt nu de zuiger e opgehaald, dan
perst de dampkring het water in de buis cd, en opent de klep m, terwijl de
klej) n gesloten blijft, teu gevolge van de drukking, die de reeds boven in deu
mm