Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
IdStiiig of den impost der dranken te bepalen en alzoo een krachtig mid-
del tegen bedrog en smokkelarij is, behoeft geene opheldering. Op derge-
lijke wijze als de beschrevene vochtmeter zijn de werktuigjes ingerigt, om
de hoeveelheid zuivere melk en water te onderkennen, of die van suiker of
zout in een oplossing te onderzoeken, enz. Bij het gebruik der areometers komt
vooral ook de graad van warmte in aanmerking, die een vocht bezit. Im-
mers, daar de ligchamen door de warmte uitgezet worden, zal eene kub.
palm vocht, dat zeer koud is, zwaarder zijn dan eene kub. palm van het-
zelfde vocht, maar warmer dan het eerste. Daarom hebben sommige areo-
meters binnen in het holle deel van het ligchaam een werktuigje, om den
graad van warmte te onderzoeken, zie fig. 95a, dat wij later als thermometer
zullen leeren kennen. Er zijn een aantal soorten van areometers, wier inrigting
wij evenwel niet nader zullen omschrijven; wij voegen hier alleen nog bij eene
tafel van het soortelijk gewigt der meest voorkomende stoffen. Dergelijke tafels
bewijzen aan den kunstenaar en handwerksman doorgaans gewigtige diensten
en kunnen onder meer andere zaken dikwerf dienen tot opheldering van ver-
scheidene natuurverschij nselen.
TAFEL van het soortelijk gewigt van eenige vaste stoffen, waar-
bij bet gewigt van eene kub. palm water als eenheid
is aangenomen.
Platina, geplet..... 22,069 Vensterglas .... . . 2,642
• gesmolten .... 20,857 Spiegelglas .... , 2,370
• tot draad getrokken. 19,267 . . 2.837
Gond, gemunt..... 19,325 Bergkristal .... 2,683
Porselein, Saksisch. . . 2,493
Lood, gesmolten.....
Zilver........ » Chineesch . . . 2,384
Bismuth....... 9,822 Gips, gekristalliserd . . . 2,311
Koper, gehamerd .... 8,878 Zwavel (natuurlijke) . . . 2,033
gegoten..... 7,788 Ivoor of Elpenbeen. . . . 1,917
• tot draad getrokken. 8,780 . . 1,874
Messing....... 8,395
Arsenicum...... Barnsteen. . . ^ . . . 1,078
Was (witte) . . . . ,
Staal .........
IJzer, gesmeed..... 7,788 Potasch..... 0,865
• gegoten..... 7,207 , . 1,226
7,291
Zink........ 7,191 . 1,330
Antimonium ...... 6,712 Ahornhout, groen . . 0,904
Diamaitt....... 3,520 » droog . . . . 0,659
Flintglas van Fraueiihofer . 3,779 Beukenhout, groen. . . . 0,982