Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
16â
Fig. 946.
fïTT
Tl
l

"A"' '/i^
TÏP
n
T
0,934
1,750
0,725
2,040
Fig. 95.
middeleu zijn er uitgedaclit, om dît on-
derzoek gemakkelijker en meer voor ieder
uitvoerbaar te maken. Tot deze middelen
behoort ook onze vochtweger, bepaalde-
lijk voor het onderzoeken der waarde van
sterke dranken bestemd. De deugdelijk-
heid der dranken, als bier, brandewijn,
jenever, rum, enz., hangt doorgaans af
van de hoeveelheid alkohol, die zij be-
vatten (zie het slot der 13*^® les); hoe
meer alkohol eene bepaalde hoeveelheid
dranks inhoudt, des te ligter is hij. Om
nu den genoemden schaal-areomelcr (zie
fig. 95) tot het onderzoeken naar de ge-
halte eener zekere vloeistof geschikt te maken, dompelt men
hem eerst in gedistilleerd water, en daarna in zeer zuiveren, on-
vermengden alkohol. Het eerste punt teekent men op het pijpje
ac met o het tweede met 100 aan. Vervolgens maakt men meng-
sels van 90 deelen water en 10 deelen alkohol, 80 Fig, 95^.
deelen water en 20 deelen alkohol, enz. en merkt
voortdurend op het staaQe a c aan, tot welk eene
diepte dit in elk mengsel zinkt. Het eerste streepje
na het nulpunt geeft men het getal 10. het tweede 20
enz. ; is men hiermede gereed, dan verdeelt men deu
afstand tusschen 10 en 20, 20 en 30 enz, in 10 gehjke
deelen. Men heeft nu slechts dezen areometer in
eeuig vocht te werpen, om het aantal deelen alkohol op elke
100 deelen van dit vocht door een getal op de schaal tc
zien aangewezen. Ten einde niet in de noodzakelijkheid te
zijn om den steel a c, fig. 95, zeer lang te maken, zoo ver-
vaardigt men afzonderlijke vochtwegers voor iwa^-e en//^te stof-
fen. Merkt wel op, dat de afstanden van de punten 10 tot 20, van
20 tot 30, enz. niet gelijk kunnen zijn, en naarmate de alko-
hol meer de overhand in het mengsel verkrijgt, de areometer ook
naar evenredigheid dieper zal dalen Ook valt er nog op te mer-
ken, dat, indien men wijngeest en water onder elkander mengt,
dit mengsel eene kleinere uitgebreidheid verkrijgt, dan de beide
afeonderhjke uitgebreidheden wijngeest en water te zamen geno-
men, waaruit blijkt, dat het vervaardigen van eenen goeden areo-
meter niet zoo gemakkelijk is als het zich oppervlakkig laat aan-
zien. Dat de wijnroeijers van zulk een werktuig een veelvuldig
gebruik maken; en het dus zeer vele diensten bewijjit, oni de be-