Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Les. Bladi.
55. Mikroskopen. Verrekijkers of teleskopeii......... 41^-
56. Over de lichtgolveu in het algemeen. Interferentie en buiging der
lichtstralen..................421-
57. Dubbele breking en polarisatie der lichtstralen.......434'
ZEVENDE AFDEELING.
De warmte.
58. Over de warmte in het algemeen...........4^8.
59. Over den thermometer. Rwik-, wijngeest-, lucht-, differentiaal-,
maximum- en minimum-thermometer. Thermometer van Breguet.
Pyrometers..................462.
60. Nadere beschouwing van de verandering, die de ligchamen door de
warmte ondergaan. Uitzetting der vaste, drup- en gasvormige lig-
chamen ..... .......■.....
61. Over de verandering in den aggregatie-of zamenhangstoestand, die
de ligchamen door de warmte ondergaan, en over de aanwending
van dampen.............. ... 48 i.
62. Over de drukking der dampen, hun verzadigingspunt en uitzettings-
kracht. Vochtmeters...............498.
63. Vatbaarheid der ligchamen voor de warmtestof. Specifieke warmte.
Het meten van de hoeveelheid warmtestof........ 506.
64- Over de versprei«ling der warmte door geleiding en door uitstraling.
Breking, buiging, polarisatie en dubbele breking der warmtestralen. 510.
65. Over verschillende wijzen, waarop men warmte voortbrengt, opwekt
of ontwikkelt. Brandstoffen. Vuurspuwende bergen. Dierlijke warmte. 526.
66. Over de warmte zooals zij over de aardoppervlakte is verspreid. Dage-
hjksche- raaandelijksche- jaarlijksche temperatuur. Isothermische-
isochimenische- isotherische lijnen. Warmte der aardkorst. . . . 532.
ACHTSTE AFDEELING.
De magneetkracht.
67. De werking der magneten op het ijzer en op elkander. Polariteit.
Magnetische verdeeling............... 540.
68. Over het vervaardigen van magneten. . ........ 550.
69. Over het meten van magnetische krachten......... 558.
70. Over de magneetkracht der aarde. Isogonische, isoclinische, isody-
namische lijnen................. 563.
71. Over het diamagnetismns..............571.
NEGENDE AFDEELING.
De electriciteit.
72 Over de electriciteit in het algemeen.......... 578.
73. Geleiders en niet-geleiders. Mededeeling van electriciteit. . . 580.
74. De electriseermachine. Electroscopen en electronieters. Wetten aan-
gaande de electriciteit............... 587.
75. Over de electriciteit, die op eenen afstand wordt opgewekt. Gebon-
dene en vrije electriciteit Franklinsche plaat. Leidsche flesch. Het
meten der electrische krachten. Condensator........ 605.
76. Aanwijzing van eeiiige der merkwaardigste proeven, die met de elec-
triseer-machine of met wrijvings-electriciteit kunnen genomen worden. 629.
77. De electriciteit des dampkrings. Bliksem-atleiders.......645.