Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
IX.
Les. Bladz.
28. Over het evenwigt der vochten. — Hunne drukking in vaten, die
gemeenschap met elkander hehben. — Het waterpas.....139.
29. De grondstelling van Archimedes. — De soortelijke zwaarte der
ligchamen...................154-
30. Over het evenwigt der ligchamen, welke in drupvormige vloei-
stoffen zijn gedompeld...............166.
31. Werking tusschen de moleculen der vochten onderling, en tusschen die
der wanden van het vat en de vochten, die zij omsluiten.....172.
VIERDE AFDEELING.
De beweging; en het evenwigt der luchtvormige of
veerkrachtige vloeistoffen.
32. Eigenschappen der lucht in het algemeen — De luchtpomp. . . 17,'..
33. De drukking der lucht. — De baronieter. — Wet van Mariotte. . 181.
34. Verklaring van eenige werktuigen, die op de behandelde eigen-
schappen der lucht berusten.............191.
35. Verdamping. — Vochtmeters. — Verschijnselen betrekkelijk de
vochten in den dampkring. — Koude door verdamping ontstaan. . 210.
36. De stoomwerktuigen...............221.
37. Over eenige der voornaamste lucht- of gassoorten. — Zuurstofgas. —
Waterstofgas. — Stikstofgas. — Chloorgas. — Koolwaterslofgas. --
Gasverlichting. — Koolzuurgas — Zwavel-waterstofgas. . . . 239.
38. De grondstelling van Archimedes toegepast op de veerkrachtige vloei-
stoffen. — Luchtbollen. — Luchtstroomen in den dampkring. . .2 59
39. Over de beweging der vochten en van de lucht.......266.
40. Aantrekking tusschen de gasvormige en vaste, gasvormige en druip-
bare ligchamen, en tusschen het eene gas en het andere. . . . 277.
VIJFDE AFDEELING.
Over het geluid.
41. Ontstaan, voortplanting en snelheid van het geluid......281.
42. De snelheid der slingeringen in het algemeen. — Toonen — De sirene.
— Het getande rad vanSavart. —Opwekking van geluid door snaren. 290.
43. Opwekking van geluid door staven, platen, gespainien huiden eu in
trilling gebragte lucht. — Blaasinstnnnenten........ 302.
44» De mededeeling en terugkaatsing der geluidstrillingen..... 309.
45. De stem en het gehoor van den mensch.........317.
ZESDE AFDEELING.
Het Hcht.
i6. Over het licht in het algemeen............321.
47. Over de verspreiding, snelheid en sterkte van het licht. . . . 324-
48. De terugkaatsing van het licht door platte oppervlakten. . . . 334-
49. Over de terugkaatsing van het licht door middel van gebogene
oppervlakten.................. 342.
50. De breking van het licht in het algemeen en die, welke door stoffen,
begrensd door platte vlakken, ontstaat..........351.
51. Over de breking der lichtstralen door gebogene oppervlakten. . . 364.
52. Prismatische kleuren. Aanvullingskleuren. Oorzaak van de verschil-
lende kleuren der ligchamen............. 378.
53. Over het achromatisuius.............. 388.
54. Het oog. Objectieve en subjectieve lichtverschijnselen..... 393,