Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
Inleiding...................I»,l. 1.
EERSTE AFDEELING.
Eigenschappen der llgchamen.
I-es. Uladz.
1 Over de ligchamen, hunne uitgebreidheid en gedaante.....5.
2. Algenieene eigenschappen der ligchamen. — Ondoordringbaarheid. —
De duikerklok ................7.
3. De deelbaarheid der ligchamen............10.
4. De poreusheid der ligchamen.............I4.
5. De zamendrukbaarheid der ligchamen..........16.
G. Het uitzettingsvermogen der ligchamen. Vaste ligchamen, druipbare
en luchtvormige vloeistoffen . . ..........18.
7. De veerkracht der ligchamen.............22.
8. De zwaarte..................25.
9. De traagheid der ligchamen.............30.
10. Van eenige bijzondere eigenschappen der ligchamen. Cohesie. . . 32.
11. Kracht van zamenhang bij de vaste ligchamen. Kristallisering. . 35.
12. Aantrekking tusschen de atomen van gelijksoortige en ongelijksoortige
stoffen. Aantrekking der haarhuizen..........4^»
13. De scheikundige aantrekking.............44-
TWEEDE AFDEELING.
De beweging en het evenwigt der vaste ligchamen.
14. De rust en de beweging in het algemeen. Verschillende soorten
van beweging..................51.
15. Over den overgang van rust tot beweging. Hoeveelheid van beweging. 54.
16. De eenparige of gelijkvormige beweging der ligchamen. Het evenwigt
der ligchamen. Zamenstelling en ontbinding der krachten. ... 57.
17. De gelijkmatige versnellende en vertragende beweging der ligchamen.
De wetten der vrijvallende ligchamen..........67.
18. Üe kromlijnige beweging der ligchamen. De beweging van voort-
geworpene ligchamen. Middelpuntsbeweging........74-
19. De val langs het hellend vlak. De slinger.........81.
20. De gedaante en de beweging der aarde. Kometen. Ebbe en vloed. 00.
21. De mededeeling van beweging. De botsing der ligchamen. Werking
en terugwerking.................
22. Het zwaartepunt der ligchamen............102.
23. De enkelvoudige werktuigen. De hefboom.........108.
24. De balans...................116.
25. Het windas. De katrol...............124-
26. Het hellend vlak. De wig. De schroef..........129.
DERDE AFDEELING.
Het evenwigt en de beweging der druipbare vIoeistojETen
of vochten.
27. Over de vochten in het algemeen en het water in het bijzonder. . 135.