Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
U ï
187

l uj. 7 .1.
gedaante bezit, ten
einde vee! oppervlakte
aan het koude water
bloot te stellen, fie
drie openingen in het
koelvat, dienen om of
den hak te vullen, of
het in den koelbak
warm gewordene wa-
ter te doen wegvloei-
jen, of den bak geheel
te ledigen. In de buis
C wordt de damp van
het heete water tol
druppels verdikt, die
in een glazen vat E vloeijen, dat onder aan het koelvat is geplaatst, en ont-
vanger wordt genoemd. Door die bewerking wordt het water van alle zont-
deelen en andere vuile stoffen gereinigd; want daar deze niet in damp over-
gaan, blijven zij op den bodem van den ketel A liggen. iMet zulk eenen
toestel verkrijgt men in eenen betrekkelijk korten tijd eene groote hoeveelheid
gedistilleerd water. De overhalingen in het klein geschieden in daarvoor inge-
rigte retorten of kromhalzen van glas, porselein of aarde. Die soort van toe-
slcllen bestaan hoofdzakelijk nit den kromhals A (fig 66), een verlengstuk B,
Fig 75.
r
ZL-

■JL.

V
zo:

bestaande uit eene glazen buis, een' ontvanger C, welke dient om de in A opstij-
gende en langs B wegvloeijende dampen op te nemen. Ten einde deze dam-
pen in den bol C spoedig in druppels te doen overgaan, legt men hem in eenen
schotel met koud water of met ijs; ook omkleedt men hem wel eens met doe-
ken, waarop men bestendig een' straal koud water laat loopen.
Het alzoo gedistilleerde water bezit een' eigenaardigen smaak, ontstaande