Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
Fig. /i2.
dr
zijn, dus ook het zwaartepunt. Vervolgens hangt men het plankje öp aanhef
punt b (fig 42), en verlengt weder de rigting van den draad db tot in f; nu
ligt ook, om bovengenoemde reden, het zwaartepunt in de hjn bf. Dit punt
moet zich dus in beide lijnen ee enbf bevinden, en daar deze slechts het punt
z gemeen hebben, zoo kan geen ander dan dat het gezochte zwaartepunt zijn.
Indien men het plankje met het punt z op den top van een potlood legt, zoo ziet
men het in evenwigt. Het gezochte punt ligt op twee derde deelen van eene der
lijnen ce of bf van het hoekpunt cof6 afgerekend. De lijnen «6 en ac worden
door ce en bf middendoor gedeeld. Eveneens zou men het zwaartepunt kun-
nen vinden van een plankje a 6 c (fig. 4^) dat den vorm heeft van eenen halven
cirkel. Eerst in c en daania
43. iii Ij opgehangen wordende,
vindt men het zwaartepunt z
in de doorsnijding der rigtings-
lijnen ce en bf. Eene andere
wijze, om het zwaartepunt van
dergelijke ligchamen te vin-
den, bestaat daarin, dat meu
het ligchaam in twee verschil-
lende stellingen op een' scher-
pen kant legt, en het zoo lang
heen en weder schuift, tot het
errustig opblijft hangen. Men had op deze wijze bij de beide behandelde lig-
chamen dezelfde lijnen kunnen vinden.
Voor ligchamen, die niet, als deze plankjes, aan alle zijden even dik, zwaar