Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verbranding. So
cciügzins nader moeten beseliomven; omdat zij ons rekenschap
geven van onderscheidene eigenschappen der vlammen. Beide
luchtsoorten bestaan uit koolstof en waterstof, maar in verschil-
lende verhouding te zamen vereenigd. Datgene wat naar even-
redigheid de geringste hoeveelheid koolstof bevat, draagt den naam
van ligt koolwaterstofgas of mijngas (het is namelijk hetzelfde, wat
somwijlen in mijnen de gevreesde ontplofiingen veroorzaakt, waar-
van pag. 87 sprake was), het andere noemt men zwaar koolwater-
stofgas, omdat het krachtens zijn grooteren rijkdom aan koolstof
een grooter specifiek gewigt heeft, dan het eerstgenoemde.
Beide luchtsoorten zijn brandbaar, maar verspreiden bij hare
verbranding eene zeer ongelijke hoeveelheid licht. Het ligte kool-
waterstofgas brandt met eene blaauwachtige, weinig licht versprei-
dende , het zware daarentegen met eene helderlichtende vlam.
Het licht geven eener vlam wordt altijd door een vast ligehaam
voortgcbragt, dat door de aanwezige hitte gloeijend eu daardoor
lichtgevend wordt gemaakt. Eene vlam van zuivere waterstof is
zoo weinig lichtgevend , dat men haar bij het daglicht te naau ■
wernood onderscheiden kan. De reden daarvan is , dat er geen
vast ligehaam in voorhanden is, dat in de vlam gloeijende, haar
lichtend kan maken. Men kan zich daarvan gemakkelijk over-
tuigen door in de vlam een metaaldraad of eeuig ander vast lig-
ehaam te brengen, waardoor zij onmiddellijk lichtend wordt.
De straks genoemde luchtsoorten verbranden met eene lichtende
vlam, omdat zij koolstof bevatten eu de reden, waarom het zware
koolwaterstofgas zoo veel meer licht verspreidt dan het ligte , is
alleen daarin gelegen, dat het zooveel meer koolstof bevat dan
dit laatste.
Hot gewone lichtgas, dat ter verlichting onzer straten, win-
kels en huizen dient, bestaat voor de hoofdzaak uit zwaar kool-
waterstofgas. Het wordt verkregen door drooge destillatie van
steenkolen, hars of vet; deze worden in gesloten ijzeren cylinders
verhit, aan welke buizen zijn bevestigd, waardoor het gas, bene-
vens teerachtige stoffen, ontsnappen. Deze laatste wordt gemak-
kelijk van zelve verdigt en afgescheiden, terwijl het gas zelf, na
nog door verschillende toestellen gezuiverd te zijn, naar groote
gashouders wordt gevoerd.
Steenkolen, vet, hars, geven bij drooge destillatie voornamelijk
zwaar koolwaterstofgas, andere b. v. hout hoofdzakelijk ligt kool-
waterstofgas (117).