Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Niet-vielalen of mtalloiden.
119. Proef. Verhit men hout en leidt men de vlugtige stoffen
Fig. 66.
in eene met koud wa-
ter omgeven fleseh,
die in de twee maal
doorboorde kurk met
eene kleine, aan weers-
zijden open buis voor-
zien is, waardoor het
gas kan ontwijken,
zoo worden er, ter-
wijl het liehtgas door
de opene buis ontwijkt,
op den bodem twee
vloeistoffen verdigt;
de onderste is eene zeer dik-vloeibare , kleverige, de bovenste eene
waterige en dunne. De eerste heet houtteer, zij is harsachtig en
in water niet oplosbaar; de andere hout-azijn , smaak en wer-
king (reactie) op blaauw reageerpapier doen haar gemakkelijk als
een zuur erkennen. Lichtgas, houtteer enhoutazijn waren echter
te voren niet in het hout aanwezig , zij zijn eerst onder het ver-
hitten uit deszelfs bestanddeelen, koolstof, waterstof en zuurstof,
gevormd; men noemt zoodanige nieuw gevormde stoffen, producten.
Li het lichtgas is de waterstof het voornaamste bestanddeel, in
den houtazijn de zuurstof, in het houtteer de koolstof; aUe drie
zijn evenzeer uit gebrek aan lucht slechts half verbrand, zij laten
zich in de lucht nog verder verbranden en worden daarbij even
als het hout, waaruit zij ontstaan zijn, volkomen tot koolzuur
en water. In onze haarden wordt altijd een gedeelte hout onvolko-
men verbrand, daarom zet er zich in de pijpen van den schoor-
steen roet af; de te gelijk gevormde houtazijn en het houtteer
vindt men in het zoogenaamde glansroet, hetwelk het laagste ge-
deelte van den schoorsteen bedekt.
Eene bewerking, bij welke, gelijk hier, door verhitting in een
gesloten toestel, derhalve bij afsluiting der lucht, uit een vast
ligchaam vloeibare en gasvormige produkten gevonnd worden,
heet eene drooge destillatie; de hierbij gevormde vloeistoffen heb-
ben meestal eene bruine kleur en een eigenaardigcn, onaangenaam
branderigen (empyreumatischen) reuk.
De gasvormige producten der drooge destillatie van organische
stoffen bestaan hoofdzakelijk uit twee luchtsoorten, die wij nog