Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Koolstof of carbonium.
81
gemakkelijk en spoedig, wanneer men haar tot gloeijens toe ver-
hit, zoo als algemeen bekend is, zij verbrandt dan en verdwijnt
geheel tot op eene geringe hoeveelheid aseh, die overblijft. De
warmte, welke daarbij ontwikkeld wordt, is een gevolg van hare
chemische verbinding met de zuurstof van de lucht. De daar-
door gevormde luchtsoort heet koolzuur , zij geeft met kalkwater
een wit nederplofsel (koolzure kalk), zoo als reeds meermalen is
vermeld. Het koolzuur bestaat uit 1 sequivalent koolstof en 2
aequivalenten zuurstof, heeft dus de formule 00». Men bereidt
het op de volgende wijze:
Proef. 109 grein kwikzilveroxyde worden met 4 grein kool
gemengd en in een rea-
geerbuisje verwarmd
(zoo als in 56). In het
hierbij gewonnen gas
gaat een brandende
zwavelstok uit, het is
dus geene zuurstof.
Kwikzilver en zuurstof
tot kwikoxyde met el-
kander verbonden, met
kool gemengd en ver-
warmd , scheiden zich
van elkander; het kwik
wordt vrij, maar de
zuurstof verbindt zich
met de',kool tot kool-
zuur, dat, luchtvormig
zijnde, ontwijkt. Schudt men kalkwater met dit laatste, zoo
wordt het troebel en de vinger wordt bij het omschudden in de
opening gezogen of liever door de dampkringslucht in den hals
van de flesch gedrukt, een bewijs, dat de luchtsoort door het kalk-
water opgeslorpt en er eene luchtledige ruimte ontstaan is. De
uit het kwikoxyde vrij geworden zuurstof heeft zich met kool che-
misch verbonden; het kwik blijft als een metaalspiegel aan het
bovenste koudere gedeelte van het buisje. Nadat de proef geein-
digd is, vindt men nog eenige kool op den bodem, er hebben zich
namelijk slechts 3 grein daarvan met de 8 greinen zuurstof, die in
het kwikoxyde bevat waren, verbonden, alzoo juist zooveel als bij
de verbranding van kool in zuivere zuurstof (63 , 70). Men ziet,
6