Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
74 Niet-metalen, of fiieialldiden.
is in ccn chemisch opzigt als eene zeer trage of onverschillige stof
te beschouwen, want het verbindt zich door rcgtstreeks zamenbren-
gen niet dan zeer moeijelijk met andere ligehamen. Wil men het
daarmede verbinden, zoo moet men bijna altijd omwegen inslaan.
Het is echter zeer verspreid in de natuur, vooral in het organische
rijk; want men vindt het in aUe planten en dieren. Ook in het
salpeter of nitrum is het aanwezig, en dit heeft aanleiding gege-
ven, om het den naam nitrogenium (salpeter-voortbrenger) en
derhalve het teeken N toe te voegen.
102. Behalve de stikstof cn de zuurstof bevat de lucht altijd
nog waterdamp en koolzuur. De aanwezigheid van den eersten
is merkbaar genoeg in den regen, de sneeuw, daauw enz., welke
uit de lucht nedergeslagen worden.
Froef. Men plaatse op de eene schaal der balans een schaaltje
met vitrioololie en op de andere zooveel gewigt, totdat er even-
wigt is. Na eenige minuten echter zal men reeds bemerken, dat
dit evenwigt geen stand houdt, en dat het schaaltje met zwavel-
zuur steeds in gewigt toeneemt. Dit zwaarder worden is alleen
toe te schrijven aan het water, dat door het zwavelzuur uit de
lucht tot zich getrokken wordt. De vitrioololie behoort namelijk
onder de meest hygroscopische stoffen, en neemt, wanneer het aan
de lucht wordt blootgesteld 6 ä 8 maal zijn gewigt aan water uit
haar op. Van de bestendige aanwezigheid van het koolzuur kan
men zich gemakkelijk overtuigen, wanneer men, zoo als in 46 is
opgegeven, kalkwater in de lucht laat staan, of in eene flesch
met lucht omschudt. Het kalkwater heeft de eigenschap, het kool-
zuur aan te trekken en daarmede een onoplosbaar zout (koolzure
kalk of krijt) te vormen. Het troebel worden is het gevolg daar-
van, het is het //ja" op de door middel van het kalkwater aan
de lucht gerigte vraag. Vraagt men, van waar dit koolzuur komt
zoo dient tot antwoord: het wordt overal gevormd, waar ligeha-
men verbranden, waar menschen en dieren ademen, waar dierlijke
en plantaardige stoffen vergaan of rotten.
In 100 maten zuivere dampkringslucht zijn bevat:
79,05 maten stikstof of N,
20,95 // zuurstof // O,
tV—iV " koolzuui- u COj,
en eene zeer veranderlijke hoeveelheid waterdamp » HO.
In 100 gewigtsdeelen lucht zijn 76,81 gewigtsd. N, 23,13 ge-
wigtsdeelen O bevat.