Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Lucht.
71
gestadige circulatie van lucht plaats. Door eene dergelijke circulatie
wordt de geheele dampkring voortdurend in beweging gehouden.
Onder den evenaar stijgt namelijk de sterk verwarmde lucht iu
de hoogte eu beweegt zich in de hoogere luchtstreken naar de
polen toe; in de lagere luchtstreken daarentegen stroomt de koude
lucht van de polen naar den evenaar, om hier het evenwigt te
herstellen, dat door het opstijgen der warme lucht elk oogenblik
verbroken wordt. Men noemt de hierdoor ontstaande regelmatige
luchtstroomen, wier rigting echter door de omdraaijing der aarde
om hare as en andere oorzaken eenigzins gewijzigd wordt, pas-
saatwinden.
In elk vcFwarmd vertrek kan men gemakkelijk op het gevoel
alleen waarnemen, dat de lucht aan den zolder warmer is dan die
op den grond. Opent men eene deur of een venster in ccn der-
gelijk vertrek, zoo ontstaat er een luchtstroom of togt, waarvan
men de rigting duidelijk kan waarnemen, wanneer men een licht
in de opening houdt; de vlam wordt
boven bij c naar buiten, beneden bij a
naar binnen gedreven, derhalve stroomt
boven de ligte warme lucht uit de kamer
en daarvoor komt beneden de zwaardere
en koudere van,'-buiten naar binnen.
Gaat men uit den zonneschijn in de scha-
duw, zoo bemerkt men eveneens eenen
luchtstroom; daar, waar de zon schijnt,
stroomt namelijk de warmere lucht naar
boven en de koudere uit de schaduw
treedt in hare plaats. Om dezelfde
reden moet overal, waar een vuur
brandt, in elkekagchcl, om elk licht,
om elke lamp een luchtstroom ontstaan.
Hoe buitengemeen ligt de lucht door verwarming kan worden,
toonen onder anderen zeer duidelijk de luchtballons, die men Mont-
golfières noemt. Zij worden alleen daardoor tot opstijgen gebragt,
dat men ze met warme lucht vult en deze door een onder aange-
bragt vuur bij voortduring warm houdt.
99. Vroeger kende men alleen dc dampkringslucht, de schei-
kunde heeft echter geleerd, dat er zeer vele soorten van lucht
bestaan: ligte en zware, vergiftige en onschadelijke; luchtsoorten,
die branden, andere, die wel zelve niet branden, maar toch een