Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
(if)
Nkt-metalen of metallmden.
bewerkingen een op- cn ncdcrstijgen
veroorzaken.
Froef. Brengt men water, zoo als iu
Kg. 42.
der vloeistoffen in buizen
36 is opgegeven, door
stoom aan het ko-
ken en neemt men
dan de lamp weg,
zoo zal de druk-
king der lucht, die
op de oppervlakte
van het water in
het bekerglas rust,
het daarin aanwe-
zige water zoo
spoedig door de
glazen buis tot in
het kolfje druk-
ken, dat dit in kor-
ten tijd geheel met water gevuld wordt. Dc tegendrukking van
Eig. 43. den stoom moet natuurlijk afnemen, zoodra hij be-
koelt en zich weder tot vloeibaar water verdigten kan.
Zoo lang de lamp onder do kolf staat, is dc drukking
van den waterdamp sterker dan die der lucht, en daar
er voortdurend nieuwe damp gevormd wordt, zoo
dringt deze steeds door dc buis tot in het water van het
bekerglas. Dit terugstijgen der vloeistoffen is bijzonder
dan te vreezen, wanneer men luchtsoorten iu water
leidt, die gemakkelijk en in eene groote hoeveelheid
door hetzelve worden opgeslorpt. Men verhoedt zulks
wanneer men door de kurk eene tweede lange, aan beide uiteinden
opcne buis brengt, die tot op den bodem van de kolf reikt; hierdoor
Kff. 44^_ kan dan de lucht in de kolf indrin-
gen, zoodra de drukking van den
waterdamp vermindert. Zoodanig
eene buis heet in dit geval eene vei-
ligheidsbuis.
93. Naauwkeurige onderzoekin-
gen hehben bewezen , dat de damp-
kringslucht met zooveel kracht op
de aarde drukt, alsof er eene 28 dui-
men hoogc laag kwikzilver of eene