Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Niet-metalen of metallovlen.
gesloten glazen buisje) brenge men 50 grein koperhamerslag en
Pig. 38*.
bevestige het in eene klem. Vervolgens verbindt men aan het
fleschje , waaruit waterstof ontwikkeld wordt door eene caoutchouc-
buis een glazen buisje, waardoor het waterstofgas op het koperha-
merslag wordt gevoerd en verhit dit laatste na eenige oogenblik-
ken met eene eenvoudige spirituslamp. Het zwarte koperhamerslag
zal weldra in eene roode stof worden veranderd, die niets anders
is, dan kopermetaal, terwijl zich te gelijkertijd in het bovenste
gedeelte van het reageerbuisje een aanslag van water zal vertoonen.
Koperhamerslag of koperoxyde is koper, met zuurstof verbonden.
Gloeit men dit op zicla zelf dan verliest het de zuurstof niet,
maar brengt men het bij een verhoogden warmtegraad met water-
stof in aanraking, dan geeft het gaarne aan deze zijne zuurstof af
en wordt nu weder koper. Zulk eene bewerking, waarbij aan een
ligchaam , dat met zuurstof verbonden is, deze laatste weder wordt
ontnomen, noemt men reductie of desoaydatie, in tegenstelling van
opydatie, waarmede men verbinden met zuurstof aanduidt. De
zuurstof van het koperhamerslag heeft zich met een'gedeelte der
waterstof tot dampvormig water verbonden, dat zich aan de kou-
dere wanden der buis als- een nevel heeft afgezet.
Weegt men het overgeblevene koper, dan zal men bevinden, dat
het ongeveer- 40 grein weegt. Er zijn dus 10 grein zuurstof mede
verbonden geweest, die wij in het gevormde water moeten terug-
zoeken. Was de proef zoodanig ingerigt geweest, dat wij dit water
hadden kunnen verzamelen, dan zouden wij het gewigt daarvan