Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Waterstof of hydrogenium. 59
uige miauten bereiden, wanneer men eenige droppels eener pla-
tina-oplossing op sterk vloeipapier druppelt, dit aan een ijzerdraadje
hecht en boven eene spirituslamp zoo lang verhit, tot er slechts
nog eene graauwe zameuhangcnde asch is overgebleven. In de
asch is het platina buitengemeen fijn verdeeld en poreus, en in
dezen toestand vertoont het de merkwaardige eigenschap, in water-
stofgas gloeijend te worden en dit aan te steken. Men noemt dit
Fic. 36. poreus platina platinaspons of oxyphore platina
en gebruikt het bij de bekende waterstof- of
platinalampcn van doebekeisee. Het hier afge-
beelde werktuig bestaat uit eenen steekhevel
die bij e luchtdigt in het glas v past en aan wiens
onderste einde een zinken cylinder is vastge-
maakt. Wordt er nu verdund zwavelzuur in
gegoten, zoo ontwikkelt er zich waterstofgas,
door welks drukking de vloeistof in het glas b
terug gedreven wordt, tot het zinkstuk niet
meer met de vloeistof in aanraking is. Bij het
openen van kraan r stroomt het gas uit de fijne
opening t op de platinaspons; in de plaats van
het ojitweken gas loopt echter weder zwavelzuur uit het bovenste
glas in het onderste en brengt op nieuw waterstofgas voort, zoo-
dra het weder met het zink in aanraking komt. Het poreuse platina
bezit in eenen hoogen graad de eigenschap, zuurstof in te zuigen
en in zich te verdigten; komt er nu waterstof bij , zoo worden
deze beide gassoorten in de poriën van het platina door de sterke
aantrekkingskracht van hetzelve zoo na bij elkander gebragt, dat
zij zich chemisch kunnen verbinden; er vormt zich water en de
daarbij vrij wordende warmte is toereikende, om de platinaspons
of de platina-asch tot gloeijens toe te verhitten cn het volgende
gas te ontvlammen. Door poreus platina kan men vele luchtvormige
ligehamen tot verbinding dwingen, die zich anders niet met elkan-
der vereenigen.
86. Hoe aanmerkelijk de hitte is , welke zich bij de chemische
vereeniging van zuurstof met waterstof ontwikkelt, zal de volgende
proef aantoonen. In de opening van eene groote varkensblaas, die
men , om ze zachter te maken, vochtig gemaakt heeft, steekt men
den van eene flesch afgeslagen hals, bindt dezen met een touwtje
goed vast en past er twee kurken op, die men daarna doorboort.
Dc eene kurk wordt met eene gebogene glazen buis verbonden,