Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
Niel-meialen of metall(Men.
giete schielijk water in de flesch; het water bluseht de vlam niet
Fig. 34. uit, maar maakt deze veeleer grooter, daar het gas nu
spoediger uit de flesch dringt. Binnen in de flesch
brandt het gas niet, maar alleen buiten deze, daar,
waar het door de dampkringslucht omgeven wordt.
b) Men late een glas met waterstofgas eenige
minuten open staan en houde er gedurende dien tijd
een leeg drinkglas boven; keert men het laatste dan
schielijk om en houdt men er een brandpnden zwavel-
stok boven, zoo zal er eene groote, ruischende vlam
opvliegen; het gas is uit het onderste in het bovenste glas opgere-
zen; het is dus ligter dan gewone lucht. Het zuivere waterstofgas
is het ligtste van alle luchtsoorten en derhalve van alle bekende
stoffen; 14^ maten daarvan wegen zoo veel als ééne maat damp-
kringslucht. Het onderste glas mag bij deze proef niet terstond
met een licht in aanraking komen, dewijl er, indien al het water-
stofgas er nog niet uit is, eene ontplofRng kan ontstaan, die het
glas verbrijzelt; houdt men evenwel na verloop van 10 minuten
er -een licht boven, zoo zal men er geene brandbare lucht meer
in vinden, deze is geheel verdwenen.
c) In de plaats van de omgebogene buis van het fleschje in Fig,
32 brenge men een buisje, waaraan door middel van een zijden
koordje eene buis van gevulcaniseerde caoutchouc (elastieke gom)
bevestigd is en bindt op dezelfde wijze aan het andere uiteinde eene
gewone aarden pijp. Dompelt men den kop van deze even in een
kopje, waarin zeepwater gebragt is, zoodat er een weinig daar-
van in hangen blijft, dan kan men gemakkelijk zeepbellen ver-
krijgen , die zich van zelve van de pijp losmaken, en , daar zij
met waterstof gevuld zijn, snel in de lucht opstijgen. Op de-
zelfde wijze vult men luchtballons met waterstofgas, om ze te doen
opstijgen. Deze soort van luchtballons noemt men charlières.
Nadert men eene met waterstof gevulde zeepbel met
een brandend waspitje, dat aan het uiteinde van een
stokje bevestigd is , dan ontvlamt zij.
d) Zoo men in plaats van de gebogene glazen bids
Fig. 32 een stuk van eenen aarden pijpensteel in dc
kurk steekt en het gas aansteekt, zoo brandt het als
de vlam eener kaars. Tot het aansteken van het gas
kan men ook in plaats van eene vlam zeer fijn ver-
deeld platina-metaal gebruiken. Men kan dit in wei-
Fig. 35.