Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Waterstof of hydrogenium.
57
48. Dc ontleding van water door middel van ijzer geschiedt
gemakkelijk ook in de gewone temperatuur, wanneer men het ijzer
eenen bondgenoot toevoegt, die het in zijne poging, om aan het
water de zuurstof te ontnemen, ondersteunt. Zulk een bondgenoot
is het zwavelzuur.
Proef. Men brenge J lood ijzervijlsel van smeedijzer in een fleschje
en giete daarop 5 lood water; er volgt geene werking ; voegt men er
nu echter droppelsgewijze cn onder gestadig omschudden 1 lood ge-
Pin-, 32. woon Engelsch zwavelzuur bij, zoo zal
er spoedig eene borrelende beweging
der vloeistof ontstaan en tevens ont-
wikkeling van warmte; er stijgen lucht-
bellen van den bodem op; deze bestaan
uit waterstofgas. Nadat men de opening
van het kolfje met eene doorboorde
kurk , waarin zich eene gebogene gla-
zen buis bevindt, digt gemaakt heeft
en de gasontwikkeling 5 minuten geduxird heeft, wordt het gas,
zoo als bij de zuurstof is opgegeven, in met water gevulde fles-
schen met behulp van de pneumatische trog opgevangen. In plaats
van ijzer kan men voor deze proef ook zink gebruiken.
Het is een noodzakelijke maatregel van voorzorg hij alle proeven
met waterstofgas, het gas niet eer op te vangen of aan testeken, dan
alvorens de zich in het glas levinderule lucht volkomen is uitgedreven ,
deivijl er anders ligt ontploffingen kunnen ontstaan.
Wanneer zwavelzuur in water gegoten wordt, ontstaat er altijd
eene aanmerkelijke ontwikkeling van warmte, eene nog veel ster-
kere, wanneer men omgekeerd doet, namelijk water in zwavelzuur
Fi" 33 S'ot. Het best doet men deze vermenging op de
' volgende wijze : 5 lood water wordt in eene stee-
nen pot gegoten, die men in eene met water
gevulde kom plaatst; nu weegt men 1 lood En-
gelsch zwavelzuur in een glaasje af en giet dit
met eene dunne straal bij het water, terwijl men
dit met een glazen of poreeleinen staafje gesta-
dig omroert, en laat hot mengsel zoo lang in de kom, tot het
geheel bekoeld is. Men noemt dit mengsel verdund zwavelzuur;
het sterke zuur daarentegen geconcentreerd zwavelzuur.
85. Proeven met waterstofgas.
a) Men steke het in eene flesch bevatte waterstofgas aan en