Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
teekenen voorwaar! van een opgeweJcten smaak voor de beoefening
der Natuur, die, eenmaal ontwaakt, nimmer weder kan insluimeren,
omdat de studie der zigthare wereld, even goed als die der geestelijke,
van waarheid uitgaat en tot waarheid voert, omdat de ingeschapen
zucht naar onttvikkeling in zedelijken en in stoffelijken zin, niet
alleen, niet bij voorkeur, maar ook, en op uituemende wijze door
haar bevredigd kan worden. Miskennen wij de klippen niet ^ waarop élke
eenzijdigheid in de oefeniiig zijner geestelijke vermogens den mensch
kan doen verzeilen, eer en wij hem^ die ze met klaarheid aantoont,
en nog meer hem, die ze leert ve-rmijden, maar hoeeken wij overi-
gens dien geest aan in Nederlandschen — dat is, in vrijen en gods-
dienstigen — zin, tot waarachtig nut van ons zelve en van onze
nakomelingen.
Niemand zal het bevreemden dat ik in de verschijning van eene
derde, uitgave van stöcelhaiidt's scheikunde een bewijs zie, eensdeels
dat de beoefening der scheikunde onder ons, ook buiten onze Eooge-
scholen, aanmerkelijk is uitgebreid en ten andere, dat de wijze,
waarop in het onderhavige werkje de hoofdbeginselen dier wete7ischap
zijn voorgedragen, voor Nederland practisch bruikbaar is hevonde7i.
Even geleidelijk in vorm als eenvoudig en diiidelijk van inhoud, is het
bij voorkeur geschikt om bij het middelbaar ondenoijs tot handleiding
voor den leermeester en tot studieboek voor den leei'ling ie dienen.
Ik heb daarom hij deze derde uitgave, die geheel onafhankelijk van
de latere uitgaven van het oorspronkelijke is bewerkt, mij geheel aan
stöckhaedt's methode gehouden, waar ik meende uitbreiding te
moeten aanbrengen, en ook daar, waar ik mij eene geheele omwer*