Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zuurstof of oxygenwm. 49
zich tegen het einde, wanneer de vloeistof dikker wordt, iets aan
het bovenste koudere gedeelte van het reageerbuisje vastzet, zoo
brengt men de vlam van de lamp bij deze plaats, tot het weder
gesmolten is. Zoodra er zieh geen gas meer ont^vikkelt, neemt
men de buis schielijk uit het water.
60. Bij het opvangen van grootere hoeveelheden van gassoorten
zoude het bezwaarlijk zijn, de flessehen of glazen, waarin deze
opgevangen moeten worden, met de handen vast te houden; deze
moeijelijkheid wordt door de volgende inrigting vermeden. Men
27. slaat uit eene daklei eene plaat van
eenige duimen breed en zoo lang, dat,
wanneer men haar in eene kom legt, ze
op de schuinsche wanden daarvan om-
streeks in het midden vast komt te lig-
gen; in het midden van de plaat boort
men een gat, hetgeen met de punt van
een' hamer kan geschieden. Bij het gebruik legt men deze plaat in
de kom , giet daarin zoo veel water, dat dit een vingerbreed bo-
ven de plaat staat, en zette dan de flesch, die bestemd is om het
gas op te vangen, omgekeerd op dezelve, zoo dat de opening zich
boven het gat van de plaat bevinde. De glazen buis, waaruit het
gas komt, moet zich juist daaronder bevinden, opdat het gas als
door een' trechter in de flesch kan komen. Deze toestel draagt
den naam van pneumatische trog.
61. De chloorzure potasch bevat in 100 greinen omstreeks 40
greinen zuurstof chemisch gebonden, welke door verwarming vrij
worden en ontwijken. In het kwikoxyde is slechts 8 procent zuur-
stof voorhanden, men zal hier dus 5 maal meer verkrijgen dan in
de vorige proef. Neemt men zoogenaamde 12 oncenglazen om het
gas op te vangen , zoo zal men er daarvan 5 kunnen vullen en in
elk ongeveer 8 grein of nagenoeg 20 kubiek duim zuurstof hebben.
De chloorzure potasch kan onder sommige omstandigheden, na-
melijk wanneer zij sterk gewreven wordt, of met zwavelzuur in
aanraking komt, zeer gevaarlijke ontploffingen veroorzaken; bij
het bovengenoemde gebruik daarvan is er evenwel voor geen ge-
vaar te vreezen.
62. Proef. Op hetgeen in het reageerbuisje na de uitdrijving
der zuurstof overgebleven is, wordt een weinig warm water gegoten
en het glas op eene warme plaats gezet, tot dat zich alles opgelost
heeft; de oplossing laat men op eenen oven allengs verdampen; er
4