Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
538 Dierlijke stoßen.
met eene verzadigde oplossing van zwavelzure soda aangeroerd, op
een filtrum gebragt en herhaaldelijk daarmede uitgespoeld.
De zoo afgezonderde bloedligehaampjes kunnen gebruikt worden
om zieh het bloedrood (haematosine) in zuiveren staat te verschaffen.
Men kookt ze daartoe met alcohol, waarbij men een droppel zwa-
velzuur heeft gevoegd : het is namelijk noch in water, noch in
zuiveren alcohol oplosbaar, maar wel, wanneer men bij deze laat-
ste tevens een paar droppelen zwavelzuur voegt. De bruinroode
vloeistof, die men zoo verkrijgt, wordt met eene oplossing van
koolzure ammonia verzadigd, het praecipitaat, wat daardoor ont-
staat , afgefiltreerd, en de doorgeloopen vloeistof laat bij verdam-
ping het bloedrood als eene zeer donkergekleurde, bijna zwarte
massa over.
Verbrandt men een gedeelte daarvan op een platinablik, dan
houdt men eene roodgekleurde aseh over, waaruit men door middel
van zoutzuur gemakkelijk ijzeroxyde kan trekken.
638. Bloedasch. Wordt bloed verdampt en het overblijvende
lang aan de lucht verhit, zoo verbrandt het eindelijk volkomen tot
op eenige asch na. Deze asch«bestaat uit phosphorzure alkaliën
(veel soda, weinig potaseh) phosphorzure aarden (kalk, magnesia),
phosphorzuur ijzeroxyde, chloorsodium en zwavelzure alkaliën; der-
halve uit dezelfde bestanddeelen, die wij in de asch onzer voor-
naamste voedingsmiddelen (eijeren, melk, brood enz.) aantreffen.
In het plantenrijk vinden wij de grootste hoeveelheid asch in die
plantendeelen, welke het rijkst aan eiwitstoffen zijn, namelijk in
de zaden der graansoorten cn in de peulvruchten.
Van de zamenstelling van het bloed kan men zich eene voor-
stelling maken door het volgende overzigt.
1000 deelen gezond menschenbloed bevatten :
130 dl. bloedkoek bestaande uit 127 dl. bloedligehaampjes bevattende
2 dl. bloedrood.
3 u fibrine
870 u bloedwei n # 70 » eiwit
10 v minerale stoffen, vetten enz.
790 , water.
Men zal zeker met verwondering opmerken, hoe gering de hoe-
veelheid kleurstof is, die aan het bloed zulk eene donkere kleur
mededeelt.
639. Ademhaling en voeding. Zoo lang een dier leeft, is zijn
bloed voortdm-end in beweging en ondergaat aanhoudend verande-