Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hel bloed. 537
ligcliaampjes en fibrine, die zieh bij de stremming vau het bloed
op de volgende wijze vereenigen.
uit water, eiwit, bloedligehaampjes, fibrine,
ontstaat bloedwel en bloedkoek.
Het bloedrood bevat altijd ijzer.
037. Proef. Wordt bloed, verseh uit eene ader gelaten, ge-
durende het bekoelen met een bundel rijsjes geklopt of geslagen,
zoo stremt het niet; de fibrine gaat wel is waar ook in den onop-
losbaren toestand over, maar scheidt zieh nu als eene vezelachtig
zamenhangende massa af, die zich aan de rijsjes hecht. Met water
lang gekneed, wordt zij eindelijk wit en vertoont ua het droogeu
eene naar vlecschvczelen gelijkende massa. Inderdaad kan men
fibrine ook als half afgewerkt vleeseh beschouwen, daar het vol-
komen daarmede in zamenstelling overeenkomt en ook het materi-
aal is, waaruit het vlecsch van het ligchaam zieh vormt. Het
overblijvende bloed behoudt, na de afscheiding der fibrine, zijne
roode kleur en stolt eerst bij kokm^ tot eene gelei van eene don-
kerroode kleur, zoo als die in den zoogcnaamden bloedworst voor-
komt. Deze verandering van het bloed heeft derhalve op de vol-
gende wijze plaats:
water, eiwit, bloedligehaampjes fibrine
■ -—■
blijven vloeibaar wordt vast.
De fibrine behoort tot de eiwitaehtige ligchamcu; zij is zeer rijk
aan stikstof en bevat daarenboven nog zwavel cn phosphor in
organische verbinding.
637*. Proef. Van eene verzadigde 'oplossing van zwavelzure
soda vermengc men 1 deel met 3 deelen water, voege deze vloeistof
bij verseh bloed en late het mengsel nu rustig aan zich zelf over.
De aanwezigheid van sommige zouten b. v. sulfas sodae ontneemt
aan de fibrine het vermogen om gestremd te worden. Het bloed
zal dus vloeibaar blijven , maar men zal bemerken, dat nu de bloed-
ligehaampjes in deze vloeistof langzamerhand bezinken en na een
paar dagen rustig staan zal men een kleurloos , helder vocht met
eene donkerrood gekleurde laag van bloedligehaampjes op den bo-
dem van het glas verkrijgen. De vloeistof wordt voorzigtig afge-
goten, de bloedligehaampjes nogmaals met eene verdunde oplossing
van zwavelzure soda overgoten, na bezinking cn weder afschenking