Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hel ri. 531
Schaal 4 wigtjes 4
^^ l bestaande uit "^itaehtige stoffen 5.
Doijer 12 ƒ vet (olie) 3.8
minerale stoffen 0.5
water 26.7
c-------
40 40
In de eijerschalen bevinden zich kleine poriën , waardoor de
lueht tot in het binnenste van het ei kan doordringen en deze
dient mede bij het broeden ter voeding van den jongen vogel,
maar veroorzaakt tevens, wanneer men het ei bewaart, langza-
merhand een bederven (verrotten) van hetzelve. Verstopt men
deze openingen, b. v. door de eijeren in kalkwater te leggen ,
waardoor zij zich met koolzuren kalk opvullen, of ze met olie
te bestrijken, zoo houden zij zich veel langer goed, daar hierdoor
alle toegang van lueht afgesloten is.
II. DE MELK.
De melk bestaat uit eene oplossing van caseïne, melksuiker en
minerale stoffen in water, waarin kleine vetkogeltjes omdrijven.
De laatsten zijn het, die de melk ondoorzigtig maken en haar
het aanzien eener emulsie geven.
625. Vetkogeltjes. Froef. Door filtrering alleen laten zich
deze kogeltjes niet van de melk afscheiden, daar zij zoo klein
zijn, dat zij door de poriën van het fijnste papier gaan ; het
gelukt echter op de volgende wijze. Men losse in 1 once ver-
sche melk zoo veel mogelijk keukenzout bij de gewone tempera-
tuur op cn brenge ze dan op een filtrum , dat men nog bijna
geheel met zout gevuld heeft. Bij deze bewerking blijven de vet-
kogeltjes met het overvloedige zout op het filtrum, terwijl er eene
volkomen heldere vloeistof afloopt. Het toegevoegde zout werkt
niet chemisch op dc bestanddeelen der melk , maar veroorzaakt
eene mechanische vereeniging der afzonderlijke vetkogeltjes, die
zich alzoo gemakkelijk van de waterige vloeistof laten scheiden.
626. Caseïne. Froef. Vermengt men de gefiltreerde vloeistof
met een paar droppels zoutzuur, zoo scheidt de caseïne zich als
eene witte, vlokkige massa af; de dierlijke caseïne wordt namelijk
even als de plantencaseïne (452), waarmede zij ook in zamen-
."ätrlling overeenkomt, door zuren gecoaguleerd en onoplosbaar ge-
34*