Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
520 Tlantenstojfen.
lenstof, zetmeel, suiker, gom, slijm, vetten, verselüllendc
zuren, bladgroen, eiwitstoffen enz.
b. in zulke, die sleehts in sommige plantensoorten voorkomen ,
b. V. extractiefstoffen, kleurstoffen, vlugtige oliën, harsen,
vele zuren, organische bases enz.
II. Naar haar chemisch karakter :
a. in plantenzuren,
b. in plantenbases ,
c. in indifferente plantenstoffen.
In het planten- cn dierenrijk hebben de indifferente stoffen de
bovenhand, in het mineraalrijk de zure en basische.
III. Naar hare zamenstelling :
a. in stikstofvrije, cn wel
a in zuurstofrijke, b. v. organische zuren enz.
(} in waterstofrijke, b. v. vetten, vlugtige oliën, harsen enz.
y inkoolstofrijke, b. v. eellenstof, zetmeel, suiker, gom,
slijm enz.
b. in stikstof houdende, b.v. organische bases, vele kleurstof-
fen enz.
0. instikstof-en zwavelhoudende, b.v.eiwit, lijmstof, caseïne enz.
In het plantenrijk hebben de stikstofvrije verbindingen de over-
hand , in het dierenrijk de stikstof- en zwavelhoudende.
5. De door de natuur voortgebragte plantenstoffen kunnen op
menigvuldige wijzen tot nieuwe verbindingen vervormd en ontleed
worden. Zulke veranderingen ondergaan de plantenstoffen :
a. door toevoeging van zuurstof, als:
«. bij verbranding onder vrije toetreding der lucht (kool-
zuur , water , stikstof);
|5. bij verrotting (humus, koolzuur, water, ammonia; het
zuurworden van geestrijke vloeistoffen en andere plan-
tenstoffen ; het blecken) ;
door enkele blootstelling aan de lucht (het ranzig worden
der vetten; het tot hars overgaan der vlugtige oliën enz.);
S- bij verdamping harer oplossingen (het bruinworden der
extraeten enz.);
f. bij inwerking van salpeterzuur, chroomzuur en andere
zuurstofrijke ligehamen (verandering der suiker in sui-
ker- en zuringzuur enz.);
b. door onttrekking van zuurstof (reductie van den blaauwen
indigo) ;