Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Voeding eu wasdom der plauien. 521
lucht ontwijkt. Uit dc lucht wordt het gedeeltelijk door de leem
en klei (256) en de humus, die in den grond voorhanden zijn
(444) , gedeeltelijk door daauw, regen en sneeuw weder verdigt
en iu de aarde gebragt, waaruit de planten het dan in opgelosten
staat opnemen. Verrotten organische stoffeu in dc aarde op plaat-
sen, waar planten groeijen, zoo wordt het ook onmiddellijk,
wanneer het zich vormt, door de wortels ingezogen.
Eene andere zeer belangrijke bron van ammonia, die men lan-
gen tijd heeft miskend , is door onlangs genomene proeven boven
aUen twijfel verheven, en wij kunnen haar daarom niet met stil-
zwijgen voorbijgaan. De stikstof kan zich namelijk onder gunstige
omstandigheden onmiddelijk met waterstof tot ammonia vereeni-
gen , en wel voornamelijk, wanneer deze haar in statu nascenti
wordt aangeboden. De volgende proef kan deze ammoniavorming
duidelijk aantooncn.
Froef. Op den bodem van een fleschje brenge men een laagje
zuiver ijzervijlsel, bevochtige dit met een weinig water en klemme
tusschen den kurk en den hals van het fleschje ecu reepje rood
lakmoespapicr, zoodat dit vrij da((rin nederhangt. Het ijzer ont-
leedt weldra onder den invloed van het koolzuur, in de lueht
vau het fleschje bevat, het water en vereenigt zich met deszelfs
zuurstof tot ijzeroxyde (276, f). Daarbij wordt waterstof vrij ge-
maakt , die zieh onder deze omstandigheden onmiddelijk met de
stikstof der lueht tot ammoniagas verbindt, zoodat na eenigen tijd
het roode lakmoespapiertje duidelijk blaauw gekleurd is.
Uit deze eenvoudige, maar belangrijke proef mag men met ze-
kerheid afleiden, dat bij de verrotting der humusstoffen in dc bouw-
bare aarde, niet al de waterstof zich met zuurstof tot water ver-
eenigt, maar ook voor een gedeelte met de stikstof der lucht tot
ammonia verbonden wordt.
Hoe de verandering van ammonia in de planten geschiedt, is
nog niet bekend, maar het is wel waarschijnlijk, dat zij aanlei-
ding geeft tot het ontstaan der stikstofhoudende plantenstoflen,
eiwit, lijmstof, organische bases enz. Uit
koolzuur — koolstof, zuurstof,
water = waterstof, zuurstof,
ammonia — stikstof, waterstof,
ontstaat stikstof, waterstof, zuurstof, koolstof -f- zuurstof.
eiwit; lijmstof, organische bases enz. (wordt vrij).