Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
518 Plantenstoffen.
dat zij door hare donkere kleur eene sterkere verwarming van den
grond door de zonnestralen veroorzaken, dat zij den grond losser
en poreuser maken eu eindelijk, dat zij door het vrijwordende
koolzuur de verweering der steenen bespoedigen.
xvn [. VOEDING EN WASDOM DER PLANTEN.
fcleetrieiteit
n O
%
t« O ^
.2 .2 -g O
-i I I 2
O a Ï:
KI ? 15
kiezelaarde, klei, kalli, zouten, humus.
613. Koolstof , zuurstof, waterstof en stikstof, op deze grond-
zuilen heeft de goddelijke almagt het geheele gebouw der organi-
sche wereld opgetrokken. Met behulp van zwavel, phosphorus cn
eenige weinige anorganische zouten vormen zij de bestanddeelen
van al de voortbrengselen uit het dieren- cn plantenrijk. Over
de wijze, waarop die voortbrengsels uit genoemde grondstoffen
ontstaan, weten wij nog weinig met zekerheid, maar wij kennen
toch de uitwendige omstandigheden, welke noodig zijn, om die
vorming en ontwikkeling te doen plaats grijpen, en de bronnen,
waaruit de grondstoffen worden geput, met tamelijke zekerheid.
Dat de planten tot hare vorming en ontwikkeling in het alge-
meen aarde, water, lucht; warmte en licht noodig hebben, deze
voorwaarden van het plantenleven zijn algemeen bekend; maar
welke stoffen nu de aarde, welke het water, welke de lucht enz.
aan de planten als voedingsmiddelen 'aanbiedt, daarover hebben