Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page

Water en Karnde.
leude ligchamen tegen elkander te voorschijn roepen, kennen wij
de electrioiteit ook nog onder een anderen vorm. Terwijl zij name-
lijk zich hier slechts als oogenbükkelijke werking openbaart, kan
zij ook als een onafgebroken stroom optreden en draagt dan den
naam van galvanismus of galvanische kracht. Deze kracht is voor
de scheikunde van het hoogste belang, want niet alleen treedt zij
op bij elke chemische verbinding of ontleding, ja zelfs dikwerf reeds
daar, waar ongelijksoortige ligchamen, hetzij vast, vloeibaar of
luchtvormig, elkander aanraken; door haar is men ook in staat
gesteld, aUe chemische verbindingen, welken naam zij ook dragen
mogen, tot in hare grondbestanddeelen of elementen te scheiden.
Ook het water wordt dns door het galvanismus ontleed. Men kan
deze electriciteit op ontelbare wijzen te voorschijn roepen; gewoon-
lijk gebruikt men daartoe toestellen, waarin zij bij de aanraking
van twee verschillende metalen met een vocht wordt voortgebragt.
Tig. 23.
Zoodanig een toestel is de kolom van volta,
fig. 23 , waar de electriciteit door de aanraking
van een natgemaakt lapje met koper en zink
'* •< ^ wordt opgewekt. Een plaatje zink en een van
koper met een daar tusschén geplaatst schijfje
laken of bordpapier, dat met zoutwater door-
trokken is, wordt KVLpaar genoemd; van zulke
paren legt men er eene menigte op elkander,
steeds dezelfde volgorde houdende , zoodat de
stapel met zink eindigt, wanneer men met ko-
per begonnen-is. Heeft men zulk eene kolom
opgebouwd, dan soldeert meiv aan het onderste
pj en aan het bovenste metaalplaatje koperdraden,
en wanneer nu de uiteinden van dezen met
elkander in aanraking worden gebragt, dan
doorloopt de galvanische stroom den toestel. De
uiteinden der koperdraden heeten polen en wel
de van het koperplaatje af komende is positieve
pool, die, welke met het zinkplaat je verbonden
is , de negatieve pool. Raken de polen elkander
aan, dan neemt men geene uiterlijke kenteeke-
nen van den stroom waar; zijn de polen op
een kleinen afstand van elkander , dan ziet men^
bij zeer sterke toestellen , den stroom onder den vorm van vonken
van de eene pool op de andere overgaan.