Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
öl'i JPlantenstojfen.
van vetzuren, daar zij tot zamenstelling heeft Kan
ook uit aardappelenfoeselolie daargesteld worden.
Kurkzuur ontstaat door verhitting van kurk of ook van vetzu-
ren met salpeterzuur.
PumariumzUur, in de fumaria officinalis en in het ijslandsehe
mos; vormt zich ook bij verhitting van appelzuur.
Chelidoniumzuur, in de chelidonium majus.
Meconzuur, in het opium.
Ohinazuur, in den kinabast.
Melkzuur, in de zure melk, in zuurkool, in de vlceschvlori-
stof enz.
Piszuur, in de urine enz.
XVIT. ANOTIGANISCHE BESTANDDEELEN
DER PLANTEN.
(Ascli.)
007. Overziet men de in de vorige hoofdstvd<ken behandelde
nadere bestanddeelen der planten, zoo bemerkt men , dat zij uit
drie elementen (C,H,0) of uit vier (G,H,0,]V) zijn zamengesteld.
Men kan derhalve de vier organogenen koolstof, waterstof, zuur-
stof en stikstof, als de grondslagen beschouwen, waarop het plan-
tenrijk is opgebouwd. Naast deze treedt de zwavel als eene vrij
algemeene stof in het plantenrijk op, daar zij een bestanddeel
uitmaakt vau de eiwitstoffen, die in geene plant hoegenaamd
ontbreken. Daarmede is echter de reeks der in het plantenrijk
voorkomende stoffen nog niet gesloten, want dan zouden de plan-
ten , daar deze vijf alle vlugtig zijn, in de hitte volkomen ver-
branden , zonder iets achter te laten, en wij weten, dat dit niet
geschiedt. Bij de verbranding van elke plant blijft er ecu over-
schot achter, dat niet te verbranden noch te vervlugtigen is; het
is dat, wat wij onder den naam van asch begrijpen. Er moeten
derhalve in de planten, behalve de verhrandbare, organisehe,
nog onverbrandbare, anorganische verbindingen voorhanden zijn.
608. De naam asch is even ^oo algemeen en onbepaald als de
naam humus. Humus is men gewoon te noemen al de niet vlug-
tige stoffen, die zich bij de verrotting van organische ligchamen
vormen, wanneer zij bnxin of zwart zijn; onder asch verstaat