Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oi'ffanisclie zuren. 513
voor bijna dc helft uit looizuur; mindere soorten komen uit Italië
en Hongarije, terwijl de op onze eikenbladeren groeijende galno-
ten slechts weinig looizuur bevatten.
b. Catechu, het bruine, drooge extract der indiaansche eatechu-
acaeia, wordt veel in drukkerijen en verwerijen ter voortbrenging
van bruine kleuren, somtijds ook tot het leerlooijen gebruikt.
c. Kino, het bruinzwarte extract van eenen Oost-lndischen
boom.
d. Sumak, de fijngemalen bladeren van verschillende rhus-
soortcn; belangrijk voor de verwerij.
e. Divi-divi, dc zaadhuizen eener Amerikaansche plant.
f. Bablah, de schillen van eens Oost-Indische mimosasoort.
g. Granaatschillen , walnootschillen enz.
006. De tot hiertoe genoemde zuren behooren, met de lecds
vroeger behandelde , wijnsteen-, zuring- en azijnzuur, tot de zeer
verbreide zuren; maar behalve deze komen er nog vele andere
voor, die slechts in enkele planten of plantenstoffen gevonden
worden, of kunstmatig daaruit worden voortgebragt, als:
Barnstecnzuur, in den barnsteen ; witte, in de hitte vlugtige
kristallen: ontstaat ook door oxydatie van stearinezuur.
Bcnzoëzuur in dc benzoëhars: witte, in de hitte vlugtige kris-
tallen ; vormt zich ook in vele aetherische oliën, wanneer deze
lang bewaard worden. Bittere-amandelen-olie, aan de lucht
blootgestelt, verandert onder opneming van zuurstof na eenigen
tijd geheel in gekristalliseerd bcnzoëzuur.
Wanneer bcnzoëzuur met kalk aan eene drooge destillatie wordt
onderworpen, verkrijgt men eene vlugtige olieachtige, zeer brand-
bare vloeistof, die den naam van benzol draagt en alleen uit
koolstof cn waterstof bestaat(C, ,11,). Ditzelfde benzol komt in
groote hoeveelheid ook in steenkolenteer voor en wordt daaruit
in het groot vervaardigd, daar het behalve als brandstof voor
lampen (met alcohol gemengd) ook als oplossingsmiddel voor harsen
enz., vele nuttige toepassingen heeft gevonden. Door behandeling
met salpeterzuur verkrijgt men uit benzol eene nieuwe olie van
een aangenamen kaneelachtigen geur, die den naam van nitro-
benzid draagt.
Kaneelzuur, in oude kancelolic en in perubalsem; witte kris-
tallen.
Valeriaanzuur, in den valeriaanwortel; eene olieachtige vloeistof
van doordringenden reuk. Behoort tot den iu 544 besproken reeks
33