Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Organische zuren. 511
XYI. ORGANISCHE ZUREN.
598. De organisehe zuren komen veel menigvnldiger en in
grooter hoeveelheid in het plantenrijk voor, dan de organische
bases. Verscheidene komen vrij of als zure zouten voor, en ver-
oorzaken den zuren smaak , dien wij aan zoo vele plantenstoffen,
b. V. aan de onrijpe vruchten bemerken; dikwijls zijn zij ook
volkomen door bases geueutraliseerd of ook onoplosbaar, b. v. in
de harsen en in deze beide gevallen kunnen zij zich niet door
hunnen bijzonderen smaak verraden. Behalve deze in de natuur
voorkomende zuren zijn er nog vele bekend geworden, die kunst-
matig uit niet zure plantenstoffen voortgebragt kunnen worden;
zoo bereidt men uit suiker zuring- en mierenzuur, uit wijngeest
azijnzuur, uit vettende vetzuren enz. De algemeene eigenschap-
pen dezer zuren zijn reeds vroeger opgegeven; hier zullen wij
er nog eenige behandelen.
599. Druivenzuur komt ia het sap van vele druiven voor en
kristalliseert, even als het wijnsteenzuur , waarmede het over het
geheel veel overeenkomst heeft, '!n kleurlooze, zeer zuur sma-
kende zuilen.
600. Citroenzuur. Komt vrij iu het sap der citroenen, en ook
in dat der aal- en kruisbessen en van vele andere vruchten voor.
Door verdamping van citroensap verkrijgt men sleehts een zuur,
bruin extract, daar alle niet vlugtige bestanddeelen van hetzelve
mede terugblijven; neutraliseert men echter het sap met krijt,
zoo valt er moeijelijk oplosbare citroenzure kalk neder, terwijl de
vreemde stoffen grootendeels opgelost blijven. Uit den citroenzu-
ren kalk, met water aangemengd, verkrijgt men door toevoeging
van zwavelzuur, gips en eene oplossing van citroenzuur, die bij
verdamping kleurlooze, zuilvormige kristallen levert. Een mengsel
van het aangenaam smakende citroenzuur (of ook wijnsteenzuur)
met suiker, is onder den naam van limonadepoeder bekend. Door
zachte smelting gaat het citroenzuur in aconitumzuur over, een
zuur, dat ook in eene plantensoort voorkomt (in aconitum napellus).
601. Appelzuur, in zure appelen, lijsterbessen en vele andere
planten; vervloeit ligt en kristalliseert daarom niet gemakkelijk.
Appelzuur, citroenzuur en wijnsteenzuur worden gezamenlijk in
bijna alle zure vruchten gevonden.
602. Looizuur (looistof, tannine), noemt men in het algemeen
de stof, die bijna door het geheele plantenrijk aangetroffen wordt.