Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ü5!

If
I
Onder de teekenen des tijds, die aanduiden, dat de studie der
natuur meer en meer in Ncderlaud een aandeel in de volksopvoeding
erlangt, behoort in de eerste plaats de in onze dagen zoo aanmerke-
lijk zich uitbreidende populaire literatuur over dit gedeelte der we-
tenschap, Voortdurend voert ons de pers uit den vreemde en uit eigen
boezem toe, al wat strekken kan om kennis aan de afzonderlijke deelen
der natuurwetenschap in populairen vorm onder het volk te verbrei-
den; in onze tijdschriften begint de behandeling dier onderwerpen
eene aanzienlijke en meer en meer onmisbaar wordende ruimte te be-
slaan , en de belangstelling , ja de graagte, waarmede zij gelezen
worden, getuigt genoegzaam, dat zij eene behoefte vervullen, van
wier bestaan het publiek zich meer en meer bewust wordt. Gelukkige