Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Harsen en gomharsen. 'iSö-
brij gewreven worden. Met schellak zamengesmolten geeft deze
brij een zeer duurzaam aanhechtingsmiddel voor hout, steen en
ijzer (scheepslijm).
Proef. Wordt caoutchouc met aether, terpentijnolie of steenko-
lenteerolie overgoten, zoo verkrijgt men eene volkomene oplos-
sing. Deze oplossingen worden veel gebruikt, om kleedingstoffen
waterdigt te maken (mackintosh). Met lijnolie sterk verhit geeft
het eene gelijkvormige, taaije, zwarte massa, die zich zeer goed
tot het insmeren van schoenen en laarzen laat gebruiken.
Proef. In een brandend licht gehouden, ontvlamt het caout-
chouc cn brandt met eene levendige, roet afzettende vlam, even
als steen- en terpentijnolie; een gedeelte smelt daarbij tot eene
zwarte, week blijvende massa te zamen. Dit gesmolten caout-
chouc is zeer geschikt, om het vastkleven van glazen stoppen in
flesschen, waarin loog, enz. bewaard wordt, te verhinderen, daar
de stop, wanneer er slechts een dun laagje daarvan over gestre-
ken is , zeer lang glad blijft.
Eenen nog veel hoogeren graad van elasticieteit verkrijgt het
caoutchouc door het met zwavel of zwavelarsenik innig te mengen
(gevulkaniseerd caoutchouc). Het caoutchouc is een van de wei-
nige vaste ligchamen, die geene zuurstof bevatten; het bestaat
slechts uit koolstof en waterstof en kan als verdigte steenolie of
als verdigt lichtgas beschouwd worden.
Gutta percha. ünder dezen naam komt sedert eenigen tijd eene
naar caoutchouc gelijkende stof in den handel voor, die uit het
melksap van verschillende Oost-Indische boomen verkregen wordt; zq
heeft dit boven het caoutchouc voor, dat zij in de warmte geheel
week en plastisch cn na bekoeling weder hard en hoornachtig wordt.
Men heeft er reeds zeer menigvuldige toepassingen van gemaakt.
OVEEZIGT DER VETTEN, VLUGTIGE OLliäN EN HARSEN.
1. De vetten, vlugtige oliën en harsen behooren tot de zeer
algemeen verspreide stoffen in het plantenrijk; de meesten ver-
houden zich als indifferente stoffen, sommigen als zwakke zuren.
3. Zoo als zij in de natuur voorkomen, zijn zij mengsels van
verschillende stoffen, die echter onderling veel overeenkomst heb-
ben , namelijk:
a. de vetten: mengsels van vaste (stearine, margarine enz.) en
vloeibare vetten (elaïne enz.)